0354062398

Ban giám hiệu Nhà trường

Cập nhật: 15/05/2019
Lượt xem: 3305
Hiệu trưởng: ThS. Lê Trung Hưng
- Phụ trách chung các công tác trong toàn Trường;
- Phụ trách Chiến lược phát triển Trường;
- Phụ trách công tác quản lý, tổ chức, cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động;
- Phụ trách công tác kế hoạch, tài chính, CSVC, thiết bị, vật tư toàn Trường.
- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
- Phụ trách trang Web và Tổng biên tập Tập san của Trường, Bản tin nội bộ Trường.
- Phụ trách các hoạt động hợp tác đối ngoại, hợp tác quốc tế.
- Phụ trách các hoạt động dịch vụ trong toàn Trường.
- Phụ trách Dự án Thêm cây

Phó hiệu trưởng: TS. Nguyễn Mậu Thái
- Phụ trách công tác xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, TKB, tài liệu giảng dạy các ngành, nghề theo các cấp học tại trường;
- Phụ trách công tác liên kết, liên thông, phối hợp các tổ chức, cơ sở đào tạo, dạy nghề trong trường;
- Phụ trách công tác tuyển sinh;
- Phụ trách công tác quản lý, tổ chức quá trình dạy và học trong và ngoài trường;
- Phụ trách công tác quản lý giảng viên, giáo viên;
- Phụ trách công tác nâng cao chất lượng dạy và học;
- Phụ trách công tác quản lý học sinh sinh viên của trường theo quy định hiện hành;
- Phụ trách công tác dịch vụ đào tạo, khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, giới thiệu và tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp;
- Xây dựng mối quan hệ, cơ chế và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên Nhà trường;
- Phụ trách công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch và báo cáo trong lĩnh vực được phân công;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Phó hiệu trưởng: TS. Trần Ngọc Hưng
- Phụ trách công tác quản lý, sử dụng đất đai, CSVC, điện nước, hệ thống thông tin, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học, nghiên cứu khoa học  của trường;
- Phụ trách công tác xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật;
- Phụ trách công tác hành chính tổng hợp;
- Phụ trách công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong trường;
- Phụ trách công tác xã hội và phối hợp với địa phương nơi nhà trường đóng quân;
- Phụ trách công tác văn hóa, thể thao, phong trào, đoàn thể trong trường;
- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong toàn trường;
- Phụ trách công tác sản xuất, phục vụ, dịch vụ của trường;
- Phụ trách công tác xây dựng mối quan hệ, cơ chế và phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn nhà trường;
- Phụ trách công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch, báo cáo trong lĩnh vực được phân công;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
 

Các tin tức khác:
Tin tức nổi bật
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:5
Tổng truy cập:5771816
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành