0354062398

Công khai Cơ sở vật chất

Cập nhật: 09/03/2023
Lượt xem: 621
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ năm học, năm học …..
A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng
STT Nội dung Diện tích (m2) Hình thức sử dụng
Sở hữu Liên kết Thuê
1 Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng        
  Trong đó:        
a Trụ sở chính: Km36, Thị trấn Xuân Mai Chương Mỹ, Hà Nội 260.700     
2 Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học        
  Trong đó:        
a Trụ sở chính: Nhà hiệu bộ 1.200 x    
b Phân hiệu tại...        
c Cơ sở 2 tại...        
B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu
STT Tên Số lượng Mục đích sử dụng Đối tượng sử dụng Diện tích sàn xây dựng (m2) Hình thức sử dụng
Sở hữu Liên kết Thuê
1 Phòng thí nghiệm... Thực hiện các thí nghiệm cơ bản về hóa sinh, lý sinh, lý...  HSSV, GV  200     
2 Phòng thực hành...  15 Thực hành các mô đun của các ngành học  HSSV; GV   600  x    
3 Xưởng thực tập...  2  Thực hành nghề điện, chăn nuôi HSSV; GV  2.270     
4 Nhà tập đa năng, khu thể dục thể thao  1 Học tập và rèn luyện sức khỏe  HSSV; Viên chức nhà trường   760    
5 Hội trường  1 Khai giảng, bế giảng và các hoạt động văn nghệ, các cuộc họp cả cơ quan     1.140  x    
6 Phòng học, phòng học chung  43 Giảng dạy     2.300  x    
7 Phòng học đa phương tiện...  1  Giảng dạy   60     
8 Thư viện và trung tâm thông tin, học liệu  1 Phục vụ HSSV, giáo viên các tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập    650     
9 Trung tâm học liệu...              
10 Các phòng chức năng khác: Trại thực nghiệm Phục vụ học tập và rèn nghề cho HSSV     56.600      
11 Vườn thực hành 5 Phục vụ thực hành các ngành trồng trọt   35.000      
C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
STT Tên Số lượng
1 Số phòng đọc
2 Số chỗ ngồi đọc  100
3 Số máy tính của thư viện  18
4 Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí) 1704 đầu sách và 15 loại tạp chí 
5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường  85
D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên
STT Tên Tỷ lệ
1 Diện tích đất/sinh viên 260.700/2.000 
2 Diện tích sàn/sinh viên 7.700/2.000
 
 

Tin tức nổi bật
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:4
Tổng truy cập:5789778
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành