Thông tư liên tịch số: 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Thông tư liên tịch số: 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc ... Chi tiết
Thông tư số: 31/2013/TT-BGDĐT
Thông tư số: 31/2013/TT-BGDĐT ... Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ s... Chi tiết
Thông báo học bổng
Thông báo học bổng Thực hiện theo Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/08/2013 sửa đổi bổ sung quyết định số 44/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo ... Chi tiết
Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dâ... Chi tiết
Thông báo (V/v hướng dẫn thực hiện chế độ Trợ cấp xã hội Học kỳ II năm học 2013 - 2014)
Thông báo (V/v hướng dẫn thực hiện chế độ Trợ cấp xã hội Học... V/v hướng dẫn thực hiện chế độ Trợ cấp xã hội Học kỳ II năm học 2013 - 2014 Chi tiết
Thông báo (Về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2013-2014)
Thông báo (Về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho si... Về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2013-2014 Chi tiết
Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg
Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tốc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục Đại học. Chi tiết
Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT
Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Chi tiết
Trang 1/2
Tra cứu điểm thi
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0975 861 056
caodangbacbo@gmail.com
Tư vấn đào tạo 2:   
Tư vấn đào tạo 1:   
Tư vấn đào tạo 3:   
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 04 33 840 164;  - 0948 855 386   Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:33
Tổng truy cập:4076244
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành