0354062398
Thời khóa biểu
Thời khóa biểu lớp Chăn nuôi thú y 55A TCCN - Học kì I
Thời khóa biểu lớp Chăn nuôi thú y 55A TCCN - Học kì I
21/09/2015 - 1093 lượt xem
Thời khóa biểu TCCN K55 - Học kì I lớp Chăn nuôi thú y 55A
Chi tiết
Thời khóa biểu lớp Chăn nuôi thú y 55B - TCCN - Học kì I (21/09)Thời khóa biểu lớp Ghép 55C - TCCN - học kì I (21/09)Thời khóa biểu lớp Tin học K55 - TCCN - học kì I (21/09)Thời khóa biểu lớp T3 - Cao đẳng - Học kì I (21/09)Thời khóa biểu lớp T3 - Cao đẳng - Học kì I (21/09)Thời khóa biểu lớp T2 - Cao đẳng - Học kì I (21/09)Thời khóa biểu lớp T1 K55 - Cao đẳng - Học kì I (21/09)Thời khóa biểu hệ TCCN - Học kỳ III - Chăn nuôi thú y K55 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ III - Lớp Tin học K55 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ III - Lớp Dịch vụ thú y B K55 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ III - Lớp Dịch vụ thú y A K55 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ III - Lớp Khuyến nông K55 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ III - Lớp Quản trị kinh doanh K55 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ III - Lớp Phát triển nông thôn K55 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ III - Lớp Kế toán K55 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ V - Lớp Khuyến nông K54 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ V - Lớp Tin học K54 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ V - Lớp Tài chính ngân hàng K54 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ V - Lớp Quản trị kinh doanh K54 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ V - Lớp Dịch vụ thú y B K54 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ V - Lớp Công nghệ sinh học K54 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ V - Lớp Khoa học cây trồng K54 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ V - Lớp Quản lý đất đai K54 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ V - Lớp Dịch vụ thú y K54 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ V - Lớp Chăn nuôi thú y K54 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ V - Lớp Phát triển nông thôn K54 (30/05)Thời khóa biểu hệ TCCN - Học kỳ II - Lớp Tin học VHVL K55 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ III - Lớp Quản lý đất đai K55 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ III - Lớp Chăn nuôi K55 (30/05)Thời khóa biểu hệ TCCN - Học kỳ III - Lớp Tin học K55 (30/05)Thời khóa biểu hệ TCCN - Học kỳ III - Thú y K55 (30/05)Thời khóa biểu hệ TCCN - Học kỳ III - Hành chính văn phòng K55 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ III - Lớp Khoa học cây trồng K55 (30/05)Thời khóa biểu hệ TCCN - Học kỳ III - Kế toán K55 (30/05)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng - Học kỳ V - Lớp Kế toán K54 (30/05)Thời khóa biểu lớp Cao đẳng liên thông Quản lý đất đai K55 - học kỳ III (20/09)Thời khóa biểu lớp Cao đẳng liên thông Kế toán K55 - học kỳ III (20/09)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng K54 - học kỳ VI (30/10)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng K55 - Học kì IV (16/11)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng liên thông K56 - Học kì I (16/11)Thời khóa biểu Cao đẳng K56 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (10/01)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng K55 - học kỳ VI (2017 - 2018) (04/12)Thời khóa biểu hệ Cao đẳng K56 - Học kỳ IV (2017 - 2018) (04/12)
Lịch thi
Kế hoạch thi học kỳ thứ nhất - lớp trung cấp vừa làm vừa học ngành hành chính văn phòng khóa 54 - năm học 2014 - 2015
Kế hoạch thi học kỳ thứ nhất - lớp trung cấp vừa làm vừa học ngành hành chí...
17/06/2015 - 1101 lượt xem
Kế hoạch thi học kỳ thứ nhất - lớp trung cấp vừa làm vừa học ngành hành chính văn phòng khóa 54 - năm học 2014 - 2015
Chi tiết
Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ 3 Khóa 54 Hệ Cao đẳng liên thông năm học 2015 - 2016 (11/08)Kế hoạch thi học kỳ thứ III (2015 - 2016) Khóa 54 hệ Cao đẳng (09/09)Kế hoạch thi học kỳ V (2014 - 2015) Khóa 53 hệ Cao đẳng (09/09)Kế hoạch - Thi học kỳ 3 (2015 - 2016) Khóa 54 - Hệ Cao đẳng liên thông (11/08)Kế hoạch thi học kỳ I (2015 - 2016) Khóa 55 hệ Cơ sở (09/09)Kế hoạch thi học kỳ thứ I (2015 - 2016) Khóa 55 - hệ Cao đẳng liên thông (20/10)Kế hoạch thi học kỳ thứ 3 (2015 - 2016) lớp Trung cấp vừa học vừa làm ngành Tin học K54 (10/11)Kế hoạch thi học kỳ thứ nhất (2015 - 2016) - hệ Cao đẳng K55 (28/12)Kế hoạch thi lần hai - học kỳ thứ 2 (2015 - 2016) - K54 hệ Cơ sở (28/12)Kế hoạch thi môn báo cáo tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông K54 (19/01)Kế hoạch thi học kỳ 6 (2015 - 2016) hệ Cao đẳng K53 (19/01)Kế hoạch thi học kỳ thứ 2 (2015 - 2016) hệ Trung cấp chuyên nghiệp K55 (08/04)Kế hoạch thi học kỳ 2 (2015 - 2016) hệ Cao đẳng K55 (08/04)Kế hoạch thi học kỳ 2 (2015 - 2016) hệ Cơ sở K55 (08/04)Kế hoạch thi học kỳ 4 (2015 - 2016) lớp Trung cấp VLVH ngành Hành chính văn phòng (08/04)Kế hoạch thi học kỳ thứ 4 (2015 - 2016) lớp Trung cấp vừa làm vừa học - Ngành Tin học K54 (26/04)Kế hoạch thi học kỳ thứ 3 (2015 - 2016) hệ Trung cấp K55 (29/08)Kế hoạch thi học kỳ thứ 2 (2016 - 2017) K55 hệ Trung cấp ngành Tin học - Vừa làm vừa học (29/08)Kế hoạch thi học kỳ thứ 5 (2016 - 2017) hệ Cao đẳng K54 (29/08)Kế hoạch thi học kỳ thứ I - Hệ Cao đẳng K56 (2016 - 2017) (04/10)Kế hoạch thi học kỳ thứ 4 (2016 - 2017) Khóa 55 - Hệ trung cấp 2 năm (30/03)Kế hoạch thi học kì thứ 2 - hệ TCCN 3 năm - K56 (26/04)Kế hoạch thi học kỳ thứ 2 (2016 - 2017) - K56 hệ Cao đẳng liên thông (10/05)KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ - HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 55 (14/08)KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ - NĂM HỌC: 2017-2018 KHÓA 55 - HỆ TRUNG CẤP (15/08)Kế hoạch Thi học kỳ 2 - Năm học: 2017-2018 Trung Cấp Tin học Hệ vừa làm vừa học - 56A (Lương Sơn) (24/08)Kế hoạch thi học kỳ thứ 3 - Năm học: 2017-2018 khóa 56 - Hệ Cao đẳng (06/09)Kế hoạch thi học kỳ thứ 5 - Hệ Cao đẳng khóa 55 - Năm học: 2017-2018 (06/09)Kế hoạch thi lần 2 - học kỳ 2 - Năm học 2016-2017 - Khóa 55 - Hệ Trung cấp 3 năm (11/10)Kế hoạch thi học kỳ 3 - Năm học 2017-2018. Thi ghép - Hệ Cao đẳng liên thông khóa 56 (11/10)Kế hoạch thi học kỳ thứ 1 - Năm học: 2017-2018 Khóa 57 Hệ Trung cấp (11/10)Kế hoạch thi học kỳ phụ - Hệ Cao đẳng khóa 54 - Năm học: 2017-2018 (27/10)Kế hoạch thi học kỳ phụ - Hệ Cao đẳng khóa 54 - Năm học: 2017-2018 (27/10)Kế hoạch thi học kỳ thứ nhất - Năm học: 2017-2018 Khóa 57 Hệ Trung cấp (01/11)Kế hoạch thi học kỳ I - Năm học: 2017-2018 Khóa 57 Hệ Trung cấp (10/11)Kế hoạch thi học kỳ III - Năm học: 2017-2018 Khóa 56 - Hệ Trung cấp (29/11)Kế hoạch thi Học kỳ III - Lớp Trung cấp Tin học 56B - Hệ vừa học vừa làm (20/12)Kế hoạch thi Học kỳ IV - Năm học: 2017-2018 - Khóa 56 Hệ Cao đẳng (20/12)Kế hoạch thi Học kỳ I - Năm học: 2017-2018 - Khóa 57 Hệ Cao đẳng (20/12)Kế hoạch thi Học kỳ phụ đợt 2 - Năm học: 2017-2018 Khóa 55-56 Hệ Cao đẳng (22/01)Kế hoạch thi Học kỳ VI Năm học: 2018-2019 Khóa 55 Hệ Trung cấp 3 năm (22/01)Kế hoạch thi Học kỳ VI Năm học: 2018-2019 Khóa 55 - Hệ Cao đẳng (25/01)Kế hoạch thi học kỳ III-Năm học 2018-2019 Khóa 56-Hệ Văn hóa (15/03)Kế hoạch thi Học kỳ II - Năm học 2017-2018 Khóa 57 - Hệ Cao đẳng (02/04)Kế hoạch thi Học kỳ II - Năm học 2017-2018 Khóa 57 - Hệ Trung Cấp (02/04)Kế hoạch thi Học kỳ I - Năm học 2017-2018 Khóa 58 - Hệ Cao đẳng liên thông (02/04)Kế hoạch thi Học kỳ II - Năm 2017-2018 Khóa 57 - Hệ Trung Cấp (23/04)Kế hoạch thi Học kỳ I lần 2 - Năm 2017-2018 Khóa 57 - Hệ Trung cấp (23/04)Kế hoạch thi Học kỳ III lần 2 - Năm 2017-2018 Khóa 55 - Hệ Trung cấp (23/04)Kế hoạch thi học kỳ IV - Hệ Trung cấp 56 (27/06)Kế hoạch thi học kỳ V - Khóa 56 - Hệ Cao đẳng (27/06)Kế hoạch thi học kỳ I - Hệ Trung cấp chuyên nghiệp - Lớp kế toán doanh nghiệp 58 (27/06)Kế hoạch thi thực tập cuối khóa - Hệ Trung cấp 55 - Năm học 2017 - 2018 (27/06)Kế hoạch thi học kỳ III lần 2 - Hệ Trung cấp 56 (27/06)Kế hoạch thi học kỳ phụ - Học kỳ II - Hệ Trung cấp 57 - Năm học 2017-2018 (22/08)Kế hoạch thi học kỳ phụ - Học kỳ I - Hệ Trung cấp 57 - Năm học 2017-2018 (22/08)Kế hoạch thi Học kỳ phụ - Học kỳ II - Hệ Trung cấp 56 - Năm 2017-2018 (24/08)Kế hoạch thi Học kỳ phụ - Học kỳ III - Hệ Trung cấp 56 - Năm 2017-2018 (24/08)Kế hoạch thi Học kỳ I - Hệ Trung cấp Vừa làm vừa học - Lớp Trồng trọt 58 - Năm 2017-2018 (24/08)Kế hoạch thi thực tập cuối khóa lần 2 hệ Trung cấp 55 - Năm học 2017-2018 (10/09)Kế hoạch thi Giáo dục thể chất học kỳ I - Khóa 57 - Hệ Cao đẳng (14/09)Kế hoạch thi học kỳ III - Khóa 57 - Hệ Trung cấp (14/09)Kế hoạch thi học kỳ I - Khóa 58 - Hệ Trung cấp (14/09)Kế hoạch thi Học kỳ II Khóa 58 Hệ Cao đẳng liên thông - Năm học 2018-2019 (05/10)Kế hoạch thi Học kỳ VI Khóa 56 Hệ Cao đẳng - Năm học 2018-2019 (05/10)Kế hoạch thi học kỳ phụ đợt 2 Hệ Cao đẳng - Khóa 55 (05/10)Kế hoạch thi Học kỳ II Hệ Trung cấp chuyên nghiệp - Lớp Kế toán doanh nghiệp 58 (05/10)Kế hoạch thi Học kỳ phụ IV - Hệ Trung cấp 55 (05/10)Kế hoạch thi Học kỳ II lần 2 - Khóa 57 Hệ Cao đẳng (05/10)Kế hoạch thi học kỳ II - Hệ Trung cấp chuyên nghiệp - Lớp Tin học 58A - Năm học 2018-2019 (05/11)Kê hoạch thi Học kỳ II lần 2 - Hệ Trung cấp khóa 57 (05/11)Kế hoạch thi Học kỳ I - Hệ Trung cấp chuyên nghiệp K58 - Năm học 2018-2019 (06/11)Kế hoạch thi học kỳ III - Hệ Trung cấp 57 - Năm học 2018-2019 (17/01)Kế hoạch thi Học kỳ I - Cao đẳng liên thông khóa 59 - Lớp CNTT 59 (26/03)Kế hoạch thi Học kỳ III lần 2 - Hệ Cao đẳng khóa 57 Kế hoạch thi Học kỳ I lần 2 - Hệ Cao đẳng khóa 58 (26/03)Kế hoạch thi học kỳ VI - Hệ Trung cấp 56 (08/04)Kế hoạch thi báo cáo tốt nghiệp - Hệ Trung cấp 56 (08/04)Kế hoạch thi học kỳ III - Hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 58 - Lớp Kế toán doanh nghiệp 58A (08/04)Kế hoạch thi học kỳ II - Hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 58 (10/04)Kế hoạch thi Giáo dục thể chất - Hệ Cao đẳng khóa 58 (10/04)Kế hoạch thi học kỳ II - Hệ Cao đẳng khóa 58 (10/04)Kế hoạch thi học kỳ IV - Hệ Cao đẳng khóa 57 (10/04)Kế hoạch thi Học kì II - Hệ Trung cấp khóa 58 - Lớp CNTT 58A (24/04)Kế hoạch thi lần 2 - Hệ Trung cấp 56 (08/05)Kế hoạch thi lần 2 - Học kỳ I hệ Trung cấp 58 - Lớp Công nghệ thông tin 58A Học kỳ II hệ Trung cấp 58 - Lớp Kế toán 58A Học kỳ III hệ Trung cấp 57 Học kỳ IV hệ Trung cấp 56 (08/05)Kế hoạch thi học lại - Hệ Cao đẳng liên thông 56 (08/05)Kế hoạch thi học kỳ II lần 2 - Hệ Cao đẳng liên thông 58 (08/05)Kế hoạch thi Học kỳ I - Hệ CĐLT Khóa 59 - Lớp Khoa học cây trồng 59A (28/10)Kế hoạch thi học kỳ IV - Hệ Trung cấp khóa 58 (28/10)Kế hoạch thi Giáo dục thể chất - Hệ Trung cấp K60 (20/08)Kế hoạch thi Giáo dục quốc phòng - Hệ Trung cấp K60 (20/08)Kế hoạch thi học kỳ VI - Hệ Trung cấp khóa 58 (25/08)Kế hoạch thi học kỳ III - Hệ Trung cấp khóa 59 (25/08)Kế hoạch thi học kỳ III - Hệ Trung cấp khóa 59 - Lớp kề CNTT 59A (25/08)Kế hoạch thi học kỳ III - Hệ Trung cấp khóa 59 - Lớp Kế toán doanh nghiệp 59A (25/08)Kế hoạch thi lần 2 học kỳ II - Hệ Trung cấp K59 (27/08)Kế hoạch thi lần 2 học kỳ V - Hệ Trung cấp K58 Kế hoạch thi lần 2 học kỳ II - Hệ Trung cấp K59 (27/08)Kế hoạch thi lần 2 học kỳ IV - Hệ Trung cấp K58 (27/08)Kế hoạch thi học kỳ I - Hệ Cao đẳng khóa 60 (25/09)Kế hoạch thi Học kì I - Hệ Trung cấp K60 (30/10)Kế hoạch thi Học kì I - Hệ Trung cấp K60 Lớp Trung cấp Kế toán doanh nghiệp 60B (30/10)Kế hoạch thi Học kì V - Hệ Cao đẳng K58 (30/10)Kế hoạch thi Học kì III - Hệ Cao đẳng K59 (30/10)Kế hoạch thi Học kì III - Hệ Trung cấp K59 (30/10)Kế hoạch thi lần 2 học kỳ III - Hệ Trung cấp K59 (01/12)Kế hoạch thi học kỳ IV - Hệ Trung cấp K59 - Lớp CNTT 59A (28/01)Kế hoạch thi học kỳ IV - Hệ Trung cấp K59 - Lớp Kế toán doanh nghiệp 59A (28/01)
Quy chế - quy định
Nội quy phòng Internet
Nội quy phòng Internet
10/04/2015 - 4543 lượt xem
Nội quy phòng Internet (miễn phí)
Chi tiết
Nội quy thư viện (10/04)
Tin tức nổi bật
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:2
Tổng truy cập:5714505
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành