0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Quy định về ưu tiên theo QĐ 30a 2008

Cập nhật: 10/04/2015
Lượt xem: 1782
I. Thực hiện nghị định 49/2010 và Nghị định 74/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 49/2010. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2013.
 
* Miễn học phí đối với:
 
- Học sinh, sinh viên là: con của Liệt sỹ; Bệnh binh, con của Bệnh binh; Thương binh, con của Thương binh; người hưởng chính sách như thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thông tin trên internet số 28/GP-BC ập:   
Bottom of Form
- Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo theo quy định của thủ tướng chính phủ.
- Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
( Dân tộc rất ít người gồm: Ơ Đu; Pu Péo; Si La; Rơ Măm; Cống; B Râu; Bố Y; Mảng; Cờ Lao).
 
* Giảm 50% học phí đối với:
 
- Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
- Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề và trung cấp chuyên nghiệp.
 
* Mức trợ cấp xã hội thực hiện theo QĐ số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001:
 
- Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội là học sinh, sinh viên đang học tại các trường đào tạo công lập, hệ chính quy, dài hạn - tập trung thuộc các diện sau đây:
a, Người dân tộc ít người ở vùng cao.
- X· vïng cao theo c¸c quyÕt ®Þnh:
          + Q§ sè 21/UB-Q§ ngµy 26/01/1993
          + Q§ sè 33/UB-Q§ ngµy 04/06/1993
          + Q§ sè 08/UB-Q§ ngµy 04/03/1994
          + Q§ sè 64/UB-Q§ ngµy 26/08/1995
          + Q§ sè 68/UB-Q§ ngµy 09/03/1997
          + Q§ sè 42/UB-Q§ ngµy 23/05/1997
          + Q§ sè 26/UB-Q§ ngµy 18/03/1998
          + Q§ sè 363/2005/Q§-UBDT ngµy 15/08/2005
          + Q§ sè 172/2006/Q§-UBDT ngµy 07/07/2006
          + Q§ sè 01/2007/Q§-UBDT ngµy 31/05/2007
                   + Q§ sè 61/Q§-UBDT ngµy 12/03/2009
b, Người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.
c,  Người tàn tật theo quy định chung của Nhà nước và gặp khó khăn về kinh tế.
d, Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập.
- Mức trợ cấp xã hội là 140.000 đồng/tháng và hưởng 12 tháng/ năm.
- Học sinh sinh viên là hộ nghèo được hưởng trợ cấp xã hội là 100.000 đồng/tháng và hưởng 12 tháng/năm. ( có giấy xác nhận hộ nghèo hoặc sổ hộ nghèo theo quy định kèm theo thẻ BHYT hộ nghèo - phô tô khi nộp có bản chính để kiểm tra).
 
II. Thực hiện Quyết định số: 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên của Thủ tướng chính phủ. Thông tư số 35/2014/TTLT-BGD ĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính.
          Là sinh viên học tại các trường công lập hệ chính quy, là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo.
          Mức hỗ trợ theo quy định là: 690.000đ/tháng
          Số tháng được hưởng là: 10/năm
 
III. Thực hiện theo Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/08/2013 sửa đổi bổ sung quyết định số 44/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2013.
 
* Học bổng:
 
- Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập: Học sinh, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được xét , cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến học tập của trường theo các mức Sau:
a, Mức học bổng loại khá: Có điểm chung học tập đạt loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên. Mức học bổng tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành nghề mà học sinh, sinh viên đó phải đóng tại trường do Hiệu trưởng quy định.
b, Mức học bổng loại giỏi: Có điểm chung học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Mức học bổng cao hơn loại khá và do Hiệu trưởng quy định.
c, Mức học bổng loại xuất sắc: Có điểm chung học tập đạt loại xuất sắc lên và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Mức học bổng cao hơn loại giỏi và do Hiệu trưởng quy định.
          Điểm trung bình học tập được xác định theo quy định hiện hành của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng, trung cấp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ( chỉ được lấy điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất, trong đó không có điểm thi dưới 5,0 hoặc điểm kiểm tra hết môn học không đạt). Kết quả rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
d, Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.
- Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy đối với các trường công lập.
 
III. Trình tự, thủ tục giải quyết các chế độ liên quan đến việc miễn, giảm học phí khi học sinh, sinh viên đến trường nhập học:
 
* Đối với học sinh, sinh viên được miễn học phí phải làm các thủ tục sau:
 
- Giấy xác nhận các đối tượng ưu tiên:  con của Liệt sỹ; Bệnh binh, con của Bệnh binh; Thương binh, con của Thương binh; người hưởng chính sách như thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;(do phòng  Lao động Thương binh và xã hội xác nhận).
 
- Giấy xác nhận hộ nghèo và cận nghèo (Cấp xã xác nhận và nộp kèm thẻ Bảo hiểm y tế hộ nghèo, cận nghèo bản phô tô - trình bản chính để kiểm tra) h
ô
- Giấy xác nhận học sinh, sinh viên Là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. (Cấp xã xác nhận) số 28/
 
* Đối với học sinh, sinh viên được giảm 50% học phí phải làm các thủ tục sau:
 
- Giấy xác nhận học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. (phòng Lao động Thương binh và Xã hội  xác nhận)
 
* Đối với học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội phải làm các thủ tục sau:
 
- Giấy xác nhận là người dân tộc ít người ở vùng cao có hộ khẩu sinh sống trước 3 năm khi đến trường học.  (cấp xã xác nhận)
b, Giấy xác nhận là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa. (cấp xã xác nhận)
c,  Giấy xác nhận là người tàn tật theo quy định chung của Nhà nước và gặp khó khăn về kinh tế. (phòng Lao động Thương binh và Xã hội  xác nhận)
d, Giấy xác nhận là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập. (cấp xã xác nhận)
 
 
 
 
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:5
Tổng truy cập:4754777
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành