0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Thông báo học bổng

Cập nhật: 10/04/2015
Lượt xem: 981
Thực hiện theo Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/08/2013 sửa đổi bổ sung quyết định số 44/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2013.
 
* Học bổng:
 
- Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập: Học sinh, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được xét , cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến học tập của trường theo các mức Sau:
a, Mức học bổng loại khá: Có điểm chung học tập đạt loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên. Mức học bổng tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành nghề mà học sinh, sinh viên đó phải đóng tại trường do Hiệu trưởng quy định.
b, Mức học bổng loại giỏi: Có điểm chung học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Mức học bổng cao hơn loại khá và do Hiệu trưởng quy định.
c, Mức học bổng loại xuất sắc: Có điểm chung học tập đạt loại xuất sắc lên và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Mức học bổng cao hơn loại giỏi và do Hiệu trưởng quy định.
          Điểm trung bình học tập được xác định theo quy định hiện hành của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng, trung cấp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ( chỉ được lấy điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất, trong đó không có điểm thi dưới 5,0 hoặc điểm kiểm tra hết môn học không đạt). Kết quả rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
d, Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.
- Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy đối với các trường công lập. (trích)

Nguồn: Phòng Công tác chính trị - sinh viên

Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:9
Tổng truy cập:4835585
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành