Ấn phẩm - Bài viết
 
Thông báo
Thông báo về việc viết bài cho website nhà trường
Thông báo về việc viết bài cho website nhà trường
25/03/2015 - 522 lượt xem
Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ Vũ Hằng Hải - phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, số điện thoại: 0975.861.056
Chi tiết
Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K53 - học kì 4 (2014 - 2015) (26/03)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kì 2 hệ Trung cấp 54 (2014 - 2015) (27/03)Danh sách cán bộ coi thi học kì 2 hệ Cao đẳng K54 (2014 - 2015) (27/03)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kì 4 (2014 - 2015) hệ Trung cấp K53 (26/03)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ thứ 2 (2014 - 2015) hệ Cơ sở Khóa 54 (21/04)Danh sách phân công cán bộ coi thi - Học kỳ thứ 3 hệ Trung cấp chuyên nghiệp (18/09)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ thứ 1 - hệ Cơ sở K55 (18/09)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ thứ 5 - Hệ Cao đẳng K53 (18/09)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ 3 - hê Cao đẳng K54 (18/09)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K54 - học kì thứ 3 (2015 - 2016) ngành Chăn nuôi - hệ song ngành (10/11)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K53 - học kỳ thứ 6 (2015 - 2016) (19/01)Danh sách phân công cán bộ coi thi môn báo cáo tốt nghiệp - hệ Cao đẳng liên thông K54 (2015 - 2016) (19/01)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K55 - học kỳ 2 (2015 - 2016) (08/04)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ 2 (2015 - 2016) hệ Cơ sở K55 (08/04)Danh sách phân công cán bộ coi thi - Học kỳ 4 (2015 - 2016) hệ Trung cấp VLVH K54 (08/04)Danh sách cán bộ coi thi hệ Trung cấp vừa làm vừa học - Ngành Tin học K54, học kỳ 4 (2015 - 2016) (26/04)Chương trình học bổng nông nghiệp ngắn hạn của Bộ ngoại giao Isarel (11/08)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K54 (2015 - 2016) (29/08)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K55 (2016 - 2017) (29/08)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Trung cấp chuyên nghiệp K55 (2015 - 2016) (29/08)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Trung cấp 3 năm K56 (2016 - 2017) (04/10)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K56 (2016 - 2017) (04/10)
Kế hoạch giảng dạy
Chưa có dữ liệu về mục này!
Văn bản - Biểu mẫu
Thông tư
Hướng dẫn thực hiện nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 nă...
25/04/2015 - 0 lượt xem
Hướng dẫn thực hiện nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Chi tiết
Quy trình sửa chữa, thay thế trang thiết bị (22/08)
Tra cứu điểm thi
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0975 861 056
caodangbacbo@gmail.com
Tư vấn đào tạo 2:   
Tư vấn đào tạo 1:   
Tư vấn đào tạo 3:   
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 38, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 04 33 840 164;  - 0948 855 386   Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:50
Tổng truy cập:4051395
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành