0354062398
Tin nóng trong ngày
 
Thông báo
Thông báo về việc viết bài cho website nhà trường
Thông báo về việc viết bài cho website nhà trường
25/03/2015 - 1269 lượt xem
Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ Vũ Hằng Hải - phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, số điện thoại: 0975.861.056
Chi tiết
Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K53 - học kì 4 (2014 - 2015) (26/03)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kì 2 hệ Trung cấp 54 (2014 - 2015) (27/03)Danh sách cán bộ coi thi học kì 2 hệ Cao đẳng K54 (2014 - 2015) (27/03)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kì 4 (2014 - 2015) hệ Trung cấp K53 (26/03)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ thứ 2 (2014 - 2015) hệ Cơ sở Khóa 54 (21/04)Danh sách phân công cán bộ coi thi - Học kỳ thứ 3 hệ Trung cấp chuyên nghiệp (18/09)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ thứ 1 - hệ Cơ sở K55 (18/09)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ thứ 5 - Hệ Cao đẳng K53 (18/09)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ 3 - hê Cao đẳng K54 (18/09)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K54 - học kì thứ 3 (2015 - 2016) ngành Chăn nuôi - hệ song ngành (10/11)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K53 - học kỳ thứ 6 (2015 - 2016) (19/01)Danh sách phân công cán bộ coi thi môn báo cáo tốt nghiệp - hệ Cao đẳng liên thông K54 (2015 - 2016) (19/01)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K55 - học kỳ 2 (2015 - 2016) (08/04)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ 2 (2015 - 2016) hệ Cơ sở K55 (08/04)Danh sách phân công cán bộ coi thi - Học kỳ 4 (2015 - 2016) hệ Trung cấp VLVH K54 (08/04)Danh sách cán bộ coi thi hệ Trung cấp vừa làm vừa học - Ngành Tin học K54, học kỳ 4 (2015 - 2016) (26/04)Chương trình học bổng nông nghiệp ngắn hạn của Bộ ngoại giao Isarel (11/08)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K54 (2015 - 2016) (29/08)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K55 (2016 - 2017) (29/08)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Trung cấp chuyên nghiệp K55 (2015 - 2016) (29/08)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Trung cấp 3 năm K56 (2016 - 2017) (04/10)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K56 (2016 - 2017) (04/10)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K56 - Học kì 2 (2016 - 2017) (17/04)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ thứ 2 (2016 - 2017) hệ Trung cấp chuyên nghiệp 3 năm - K56 (10/05)Danh sách phân công cán bộ coi thi Học kỳ thứ 2-Trung cấp Tin học 56B-Năm học 2016-2017 Hệ vừa làm vừa học (24/08)Danh sách phân công cán bộ coi thi lần 2 - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017 Hệ Trung cấp 3 năm khóa 55 (11/10)Danh sách phân công cán bộ coi thi - Học kỳ thứ 3 - Năm học 2017-2018 Hệ Cao đẳng khóa 56 (11/10)Danh sách phân công cán bộ coi thi - Năm học: 2017-2018 Học kỳ thứ 1 - Hệ Trung cấp (cơ sở) Khóa 57 (11/10)Danh sách cán bộ tham gia coi thi học kỳ phụ năm học 2017-2018 - Hệ Cao đẳng khóa 54 (27/10)Danh sách phân công cán bộ coi thi - Năm học: 2017-2018 Học kỳ thứ nhất - Hệ Trung cấp (Các môn văn hóa) Khóa 57 (01/11)Danh sách phân công cán bộ coi thi - Năm học: 2017-2018 Học kỳ thứ 1 hệ Trung cấp khóa 57 (10/11)Danh sách phân công cán bộ coi thi Học kỳ III - Năm học: 2017-2018 Hệ Trung cấp 56 (29/11)Danh sách phân công cán bộ coi thi Học kỳ III - Năm học: 2017-2018 - Hệ Trung cấp 56 (20/12)Danh sách phân công cán bộ coi thi Học kỳ III - Năm học: 2017-2018 - Hệ Cao đẳng khóa 56 (20/12)Danh sách phân công cán bộ coi thi - Năm học: 2017-2018 - Học kỳ I - Hệ Cao đẳng khóa 57 (20/12)Danh sách phân công cán bộ coi thi Học kỳ VI-Năm học 2018-2019 Hệ Trung cấp 3 năm khóa 55 (22/01)Danh sách phân công cán bộ coi thi Học kỳ phụ đợt 2 - Năm học: 2017-2018 Hệ Cao đẳng khóa 55 - 56 (22/01)Kế hoạch thi học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp năm học 2018-2019 Khóa 55 - Hệ Cao đẳng (25/01)Danh sách phân công giáo viên tham gia xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa câu hỏi và đáp án các học phần năm học 2018 - 2019 (03/04)Danh sách phân công giáo viên tham gia phản biện câu hỏi và đáp án các học phần năm học 2018 - 2019 (24/04)Danh sách xây dựng ngân hàng câu hỏi - Bộ đề thi thực hành kỹ năng và đáp án của các môn học 2019 - 2020 (28/10)
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:9
Tổng truy cập:5025605
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành