0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K53 - học kỳ thứ 6 (2015 - 2016)

Cập nhật: 19/01/2016
Lượt xem: 676
Thi ca sáng. Bắt đầu làm bài từ 8h00.

T.T Thời gian Thi môn Họ tên cán bộ coi thi Đ. vị công tác Ghi chú
 
   1        
 
Thứ hai
18/01/2016
Sản xuất Hoa- Cây cảnh 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
3- Đỗ Thị Thanh Nt  
 2
 
 
 
 
Thứ Tư
20 /01/2016
- Cây Dược liệu
- Quy hoạch Đô thị và khu D/ cư
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2-Nguyễn Thanh Nhung Khoa Cơ bản  
3-Nguyễn Vân Trang Nt  
4- Đàm Thị Tuyết Khoa Kinh tế  
5- Ng T Hải Yến Nt  
 3
 
 
 
Thứ hai
25/01/2016
- Ứng dụng viễn   thám ..... 1- Hoàng Minh Chiến Khoa Kinh tế  
2- Đỗ Mai Giang Nt  
- Kỹ năng Giao tiếp N. Ngữ 3- Nguyễn Thị Phượng Tổ Ngoại ngữ Thi vấn đáp
4- Lâm Mai Hương Nt
4 Thứ Năm
28/01/2016
- Kỹ năng môi giới BĐS
- Hệ Q/trị CSDL...
1- Hoàng Thị Huế Khoa Kinh tế  
2- Trần T Tố Uyên Nt  
3- Phạm Thị Thu Hằng Khoa Cơ bản  
4- Dương Lê Thu Trang Nt  
-Cây Lâm nghiệp
- Nhân giống Cây trồng
6- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
6- Kim Thị Hường Khoa Cơ bản  
7- Vũ Quang Dũng Nt  
  Nghỉ tết Nguyên Đán từ : 01/02/2016 đến  chủ nhật : 22/02/2016  
5 Thứ Ba
23/02/2016
 
- Sản xuất Hoa- Cây cảnh
 
- Khai thác D/liệu...
 
- Ngoại khoa Thú Y
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Đàm Thị Tuyết Khoa Kinh tế  
3- Ng T Hải Yến Nt  
4- Kiều Thị Bình Nt  
5- Ng Thị Minh (B) Nt  
6- Lê Thị Nga Khoa Cơ bản  
7- Ng T Xuân Quỳnh Nt  
8- Ng T Hải Yến Nt  
9- Đoàn Văn Lới Nt  
  6
 
 
Thứ Năm
25/02/2016
 Quản trị Mạng 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Hoàng Thị Huế Khoa Kinh tế  
3- Đỗ Mai Giang Nt  
  7
 
Thứ Sáu
26/02/2016
Phân tích
HĐKD
1- Dương Lê Thu Trang Khoa Cơ bản  
2- Bùi Văn Sỹ Nt  
-SX Nấm
- Bảo quản C/biến SP Đ/vật
3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4- Ng Thị Ngọc Hà Khoa Kinh tế  
5- Đỗ Thị Thanh Nt  
6- Bùi Văn Thạch Khoa Cơ bản  
7- Phan Thị Hiệp Nt  
  8
 
Thứ Ba
01/3/2016
Kỹ năng Giao tiếp N. Ngữ 1- Ng Thị Phương Tổ Ngoại ngữ Thi Vấn đâp
2- Nguyễn Ngọc Hoan Nt  
  9
 
Thứ Tư
02/3/2016
Kiểm toán 1- Vũ Quang Dũng Khoa Cơ bản  
2- Ng T. Thanh Nhung Nt  
Chăn nuôi Dê, Thỏ 3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4- Hoàng Minh Chiến Khoa Kinh tế  
5- Trần Tố Uyên Nt  
6- Ng T Xuân Quỳnh Khoa Cơ bản  
7- Ng T Hải Yến Nt  
  10 Thứ Sáu
04/03/2016
Chuyên đề
thực tế
1- Hồ Thị Thoàn Khoa QLNT  
2- Trương Hồng Chính Nt  
  11
 
Thứ Ba
08/03/2016
- KT Trên Máy 1- Phạm Thị Quyên Khoa Kinh tế Thi trên Máy
2- Đỗ Thu Phương Nt  
- Kế toán Quản trị 3- Bùi Đức Anh Khoa QLNT  
4- Ng Thị Liên Nt  
Q/lý Kinh tế hộ Tr/trại 5- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
6-Dương Lê Thu Trang Khoa Cơ bản  
7- Bùi Văn Sỹ Nt  
  12
 
Thứ Sáu
11/03/2016
Chuyên đề thực tế 1- Ng Thị Giang Khoa QLNT  
2- Trần Thanh Nga Nt  
Lập KH Phát triển K/tế XH 3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4- Đồng Văn Quang Khoa Tr/trọt  
5- Vũ Kim Hoàn Nt  
  13
 
Thứ Ba
15/03/2016
- Q/trị Thương hiệu
- Xây duwngjQ/lý  - Q/lý D/án N. N N.
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Đặng Thị Châu Khoa Tr/trọt  
3- Nguyễn Thị Ngọc Nt  
  14
 
 
Thứ Sáu
18/03/2016
- Kỹ năng Khởi sự DN
- G/sát & Đ/giá N. Thôn
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Võ Ngọc Thanh Khoa QLNT  
3- Ng Thiếu Huy Nt  
  15
 
Thứ  Hai
21/03/2016
Ngoại khoa Thú Y 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Doãn Trung Dũng Khoa QLNT  
3- Ng T Thùy Dung Nt  
4- Đồng Văn Quang Khoa Tr/trọt  
5- Vũ Kim Hoàn Nt  
6- Đặng Thị Châu Nt  
7- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị  
  16
 
Thứ  Tư
23/03/2016
- Kiểm nghiệm Thú sản
- Quản trị tài chính
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Nguyễn Xuân Hiền Khoa QLNT  
3- Bùi Đức Anh Nt  
4 Nguyễn Thị Ngọc Khoa Tr/trọt  
5- Tạ Thu Hà Nt  
6- Phan Thu Trang Nt  
7- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị  
  17
 
Thứ  Sáu
25/03/2016
Bảo quản & Chế biến SP Chăn nuôi 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Hồ Thị Thoàn Khoa QLNT  
3- Trương Hồng Chính Nt  
4 Đồng Văn Quang Khoa Tr/trọt  
5- Vũ Kim Hoàn Nt  
6- Đặng Thị Châu Nt  
7- Võ Hiền Lương Tổ Chính trị  
  18
 
Thứ Ba
29/3/2016
Quy trình Chăn nuôi khác 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Vũ Thị Lan Hương Khoa QLNT  
3- Cao Văn Thảo Nt  
4- Nguyễn Thị Ngọc Khoa Tr/trọt  
5- Tạ Thu Hà Nt  
6- Phan Thu Trang Nt  
7- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị  


  19
 
Thứ sáu
01/4/2016
-Vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc Đ/vật
- Kiểm toán
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Nguyễn Biên Cương Khoa QLNT  
3- Hoàng Thùy Trang Nt  
4- Vũ Kim Hoàn Khoa Tr/trọt  
5- Đặng Thị Châu Nt  
6- Tạ Thu Hà Nt  
7- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị  
  20
 
 
Thứ Ba
05/04/2016
Định giá Tài sản 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Đồng Văn Quang Khoa Tr/trọt  
3- Phan Thu Trang Nt  
  21
 
Thứ Năm
07/4/2016
Tin học Kế toán 1- Ng Thị Ngọc Hà Khoa Kinh tế Thi trên Máy
2- Đỗ Thu Phương Nt  
  22
 
Thứ Hai
11/4/2016
Phân tích HĐKD N/hàng 1- Nguyễn Thị Ngọc Khoa Tr/trọt  
2- Vũ Kim Hoàn Nt  
  23
 
Thứ Tư
13/4/2016
Kế toán Ngân hàng 1- Đặng Thị Châu Khoa Tr/trọt  
2- Đồng Văn Quang Nt  
           

Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:3
Tổng truy cập:4836567
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành