Thông báo
Thông báo về việc viết bài cho website nhà trường
Thông báo về việc viết bài cho website nhà trường
25/03/2015 - 554 lượt xem
Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ Vũ Hằng Hải - phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, số điện thoại: 0975.861.056
Chi tiết
Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K53 - học kì 4 (2014 - 2015) (26/03)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kì 2 hệ Trung cấp 54 (2014 - 2015) (27/03)Danh sách cán bộ coi thi học kì 2 hệ Cao đẳng K54 (2014 - 2015) (27/03)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kì 4 (2014 - 2015) hệ Trung cấp K53 (26/03)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ thứ 2 (2014 - 2015) hệ Cơ sở Khóa 54 (21/04)Danh sách phân công cán bộ coi thi - Học kỳ thứ 3 hệ Trung cấp chuyên nghiệp (18/09)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ thứ 1 - hệ Cơ sở K55 (18/09)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ thứ 5 - Hệ Cao đẳng K53 (18/09)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ 3 - hê Cao đẳng K54 (18/09)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K54 - học kì thứ 3 (2015 - 2016) ngành Chăn nuôi - hệ song ngành (10/11)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K53 - học kỳ thứ 6 (2015 - 2016) (19/01)Danh sách phân công cán bộ coi thi môn báo cáo tốt nghiệp - hệ Cao đẳng liên thông K54 (2015 - 2016) (19/01)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K55 - học kỳ 2 (2015 - 2016) (08/04)Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ 2 (2015 - 2016) hệ Cơ sở K55 (08/04)Danh sách phân công cán bộ coi thi - Học kỳ 4 (2015 - 2016) hệ Trung cấp VLVH K54 (08/04)Danh sách cán bộ coi thi hệ Trung cấp vừa làm vừa học - Ngành Tin học K54, học kỳ 4 (2015 - 2016) (26/04)Chương trình học bổng nông nghiệp ngắn hạn của Bộ ngoại giao Isarel (11/08)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K54 (2015 - 2016) (29/08)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K55 (2016 - 2017) (29/08)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Trung cấp chuyên nghiệp K55 (2015 - 2016) (29/08)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Trung cấp 3 năm K56 (2016 - 2017) (04/10)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K56 (2016 - 2017) (04/10)Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K56 - Học kì 2 (2016 - 2017) (17/04)
Tra cứu điểm thi
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0975 861 056
caodangbacbo@gmail.com
Tư vấn đào tạo 2:   
Tư vấn đào tạo 1:   
Tư vấn đào tạo 3:   
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 04 33 840 164;  - 0948 855 386   Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:20
Tổng truy cập:4101224
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành