0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Trung cấp chuyên nghiệp K55 (2015 - 2016)

Cập nhật: 29/08/2016
Lượt xem: 640
Thi ca chiều. Bắt đầu làm bài từ 14h00
T.T Thời gian Môn thi Họ tên cán bộ coi thi    Đ. vị công tác Ghi chú
1 Thứ Sáu
18/11/2016
Chẩn đoán bệnh Nội khoa 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Lê Thị Nga Khoa Cơ bản  
3- Ng T Xuân Quỳnh Nt  
4- Võ Ngọc Thanh Khoa QLNT  
5- Hồ Thị Thoàn Nt  
2 Thứ Hai
21/11/2016
KT- CN T/bò 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Nguyễn Thị Phượng Khoa Cơ bản  
3- Bùi Văn Thạch Nt  
4- Doãn Trung Dũng Khoa QLNT  
5- Trương Hồng Chính Nt  
3 Thứ Năm
24/11/2016
KT- CN Lợn 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Phạm Thu Hằng Khoa Cơ bản  
3- Bùi Văn Sỹ Nt  
4- Nguyễn Xuân Hiền Khoa QLNT  
5- Hoàng Thùy Trang Nt  
4 Thứ Hai
28/11/2016
Vi S/vật & Bệnh T/nhiễm 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Nguyễn Vân Trang Khoa Cơ bản  
3- Phan Thị Hiệp Nt  
4- Nguyễn Thu Hà Khoa QLNT  
5- Trần Thanh Nga Nt  
5 Thứ Tư
30/11/2016
- Q/Lý nhân sự H/c – N. nước
 
-KT- CN Gia cầm
1- Nguyễn Thùy Dung Khoa QLNT  
2- Ng Thị Liên Nt  
3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4-  Nguyễn Ngọc Hoan Khoa Cơ bản  
5- Ng Thị Hải Yến Nt  
6- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
7- Ng T Ngọc Hà Nt  
6 Thứ Sáu
02/12/2016
Kiểm nghiệm Súc sản 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2-  Nguyễn Vân Anh Khoa QLNT  
3- Vũ T Lan Hương Nt  
4- Lâm Mai Hương Khoa cơ bản  
5- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị  
7 Thứ Hai
05/12/2016
Ng/vụ Văn thư Lưu trữ 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Cao Văn Thảo Khoa QLNT  
3- Ng Thùy Dung Nt  
8 Thứ Ba
06/2016
Chẩn đoán Thú Y 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Đỗ Thị Thanh Khoa Kinh tế  
3- Trương Thùy Vinh Nt  
9 Thứ Tư
07/12/2016
Ư/dụng CNTT trong C/tác Văn thư 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Trần Thanh Nga Khoa QLNT  
3- Vũ T Lan Hương Nt  
10 Thứ Năm
08/12/2016
Bệnh nội khoa 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Phạm Thị Quyên Khoa Kinh tế  
3- Ng T Minh (B) Nt  
11 Thứ Sáu
09/12/2016
Soạn thảo & Ban hành 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
3- Hoàng Thị Huế Nt  
12 Thứ Hai
12/12/2016
- Bệnh T/nhiễm
- Ng/ vụ Thư ký…
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2-NgT Hải Yến Khoa Kinh tế  
3- Đàm T. ánh Tuyết Nt  
4- Đặng Vinh Cường Khoa Tr/trọt  
5- Đồng Văn Quang Nt  
13 Thứ Tư
14/12/2016
- Ng/vụ giao tiếp Văn Phòng
- Vi S/vật Thú Y
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Trần Tố UYên Khoa Kinh tế  
3- Phạm Thị Quyên Nt  
4-  Vũ Kim Hoàn Khoa Tr/trọt  
5- Trần Ngọc Trường Nt  
14 Thứ Sáu
16/12/2016
Quản trị Văn Phòng 1- Hoàng Thị Huế Khoa Kinh tế  
2- Đỗ Thị Thanh Nt  
15 Thứ Hai
19/12/2016
- Mạng Máy tính
 
 
- Dược Lý Thú Y
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Trần Tố Uyên Khoa Kinh tế  
3- Trương Thùy Vinh Nt  
4- Nguyễn Đức Ngọc Khoa Tr/trọt  
5- Phan Thu Trang Nt  
16 Thứ Tư
21/12/2016
- Q/lý D/án CNTT
 
- Ký sinh trùng
1- Nguyễn T Hải Yến Khoa Kinh tế  
2- Đàm T ánh Tuyết Nt  
3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4- Đặng Vinh Cường Khoa Tr/trọt  
5- Vũ Kim Hoàn Nt  
17 Thứ Sáu
23/12/2016
- Khai thác D/liệu trên In te net
- Vệ sinh Thú Y
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Ng Thị Ngọc Hà Khoa Kinh tế  
3- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị  
4- Nguyễn Thị Ngọc Khoa Tr/trọt  
5- Đồng Văn Quang Nt  
18 Thứ Ba
27/12/2016
Cơ sở Dữ liệu 1- Trần Ngọc Trường Khoa Tr/trọt  
2- Phan Thu Trang Nt  
19 Thứ Sáu
30/12/2016
PhoShop 1-  Ngô Thùy Giang Khoa Tin học  
2- Nguyễn Thu Hằng Nt  
20 Thứ Ba
03/01/2017
Thiết Kế WEB 1- Nguyễn Thu Hằng Khoa Tin học  
2- Nguyễn Hải Bình Nt  
21 Thứ Tư
04/01/2017
KT- T/c -1 1- Nguyễn Đức Ngọc Khoa Tr/trọt  
      2- Vũ Kim Hoàn Nt  
22 Thứ Sáu
06/01/2017
MacroMediaFlaSh 1-  Ngô Thùy Giang Khoa Tin học  
2- Nguyễn Hải Bình Nt  
23 Thứ Hai
09/01/2017
KT- T/c -2 1-  Phan Thu Trang Khoa Tr/trọt  
2- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị  
24 Thứ Sáu
13/01/2017
KT- T/c - 3 1- Đặng Vinh Cường Khoa Tr/trọt  
2- Nguyễn Thị Ngọc Nt  
25 Thứ Ba
17/01/2017
KT- HCSN 1- Vũ Kim Hoàn Khoa Tr/trọt  
2- Võ Hiền Lương Tổ Chính trị  
26 Thứ Ba
14/2 /2017
Kỹ năng Lập C/từ KT 1- Đồng Văn Quang Khoa Tr/trọt  
2- Phan Thu Trang Nt  
27 Thứ Sáu
17/2/2017
Thuế Nhà nước 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Trần Ngọc Trường Khoa Tr/trọt  
3- Võ Hiền Lương Tổ Chính trị  

Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:1
Tổng truy cập:4836535
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành