0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K56 - Học kì 2 (2016 - 2017)

Cập nhật: 17/04/2017
Lượt xem: 631
DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI
Học kỳ thứ  2 – Năm học 2016-2017 Hệ Cao đẳng - khóa 56
 
 ( Kèm theo quyết định số:   Ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp và  PTNT Bắc Bộ)
 
             Thi Ca Sáng:  Bắt đầu làm bài thi từ: 8h00 (Ca 1 từ 8h00- 9h30 ; Ca 2 từ 9h30 đến 11h00 )
 
T T Thời gan Thi môn Họ và tên Cán bộ coi thi Đơn vị công tác Ghi chú
 
 
1
 
Thứ Tư
07/6/2017
Sinh học Đại cương 1- Trương Đỗ Sơn  P. Khảo thí Ca-1
2- Trần Ngọc Trường Kh. Tr/trọt
3- Nguyễn Đức Ngọc          Nt
4- Phan Thu Trang Nt
5- Đàm Thị Ánh Tuyết Kh.  Kinh tế
6- Kiều Thị Bình          Nt
7- Nguyễn Thị Hải Yến Nt
Sinh học Đại cương 1- Trương Đỗ Sơn  P. Khảo thí Ca-2
2- Nguyễn Thị Ngọc Kh. Tr/trọt
3- Nguyễn Thị Thao          Nt
4- Vũ Kim Hoàn Nt
5- Nguyễn Thu Hà Kh. QLNT
6- Nguyễn Thùy Dung          Nt
7- Nguyễn Biên Cương Nt
2
 
 
Thứ Năm
08/6/2017
Xác suất Thống kê 1- Trần Tố Uyên Kh.  Kinh tế Ca-1
2- Đỗ Thị Thanh          Nt
 
Sinh học Đại cương
3- Trương Đỗ Sơn  P. Khảo thí
4- Trần Thúy Hằng Kh. Tr/trọt
5- Đặng Vinh Cường          Nt
6- Lê Thị Thoa Nt
7- Võ Ngọc Thanh Kh. QLNT
8- Bùi Đức Anh          Nt
9- Trương Hồng Chính Nt
3
 
 
 
 
 
Thứ Hai
12/6/2017
 
Kỹ năng Đánh Máy
 
 
 
Giải phẫu Động vật
1- Nguyễn Thu Hằng Kh. Tin học Ca-1
2- Nguyễn Hải Bình         nt
3- Trương Đỗ Sơn  P. Khảo thí
4- Đồng Văn Quang Kh. Tr/trọt
5- Trần Ngọc Trường          Nt
6- Nguyễn Đức Ngọc Nt
7- Đỗ Thu Phương Kh. Tr/trọt
8- Phạm Thị Quyên          Nt
9- Đàm T Ánh Tuyết Nt
 
Giải phẫu Động vật
10- Trương Đỗ Sơn  P. Khảo thí Ca-2
11 Nguyễn Thị Ngọc Kh. Tr/trọt
12- Trần Thúy Hằng          Nt
13- Đặng Vinh Cường Nt
14- Trương Thùy Vinh Kh. Tr/trọt
15- Lê Thị Kim Anh          Nt
16- Kiều Thị Bình Nt

 4
 
 
 
Thứ Tư
14/6/2017
 
 
 
Giải phẫu Động vật
1- Trương Đỗ Sơn  P. Khảo thí Ca-1
2- Vũ Kim Hoàn Kh. Tr/trọt
3- Đồng Văn Quang          Nt
4- Phan Thu Trang Nt
5- Hoàng Thị Hương Kh. Kinh tế
6- Đỗ Văn Dần          Nt
7- Ng T Ngọc Hà Nt
8- Nguyễn Vân Anh Kh. QLNT
9- Nguyễn Thị Giang          Nt
5
 
 
 
 
 
 
Thứ Năm
15/6/2017
Đánh giá đất 1- Ngô Thùy Giang Kh. Tin học Ca-1
2- Ng Thị Kim Oanh         Nt
Sinh lý Đ/vật 3- Trương Đỗ Sơn  P. Khảo thí
4- Trần Thúy Hằng Kh. Tr/trọt
5- Đặng Vinh Cường          Nt
6- Nguyễn Thị Bình Kh. QLNT
7- Hồ Thị Thoàn          Nt
8- Hoàng Thùy Trang          Nt
9- Lương Việt Anh Nt
 
 
Sinh lý Đ/vật
 
 
Soạn thảo Văn bản
10- Trương Đỗ Sơn  P. Khảo thí Ca-2
11- Vũ Kim Hoàn Kh. Tr/trọt
12- Đồng Văn Quang          Nt
13- Lê Thị Kim Anh Kh. Kinh tế
14- Trương Thùy Vinh          Nt
15- Nguyễn Hải Yến Nt
16- Đỗ Thu Phương           Nt
17- Cao Văn Thảo Kh. QLNT
18- Nguyễn Xuân Hiền          Nt
6
 
 
Thứ Hai
19/6/2017
 
 
 
Hóa sinh Đ/vật
1- Trương Đỗ Sơn  P. Khảo thí Ca-1
2- Trần Ngọc Trường Kh. Tr/trọt
3- Nguyễn Đức Ngọc          Nt
4- Nguyễn Thị Ngọc Nt
5- Nguyễn Thu Hà Kh. QLNT
6- Nguyễn Thùy Dung          Nt
7- Nguyễn Biên Cương Nt
8- Bùi Đức Anh           Nt
9- Cao Văn Thảo           Nt
7
 
 
 
 
 
 
Thứ Ba
20/6/2017
 
 
Toán Kinh tế
 
 
 
 
Hóa sinh.........
 
1- Phan Thu Trang Kh. Tr/trọt Ca-1
2- Nguyễn Thị Thao          Nt
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí
2- Trần Thúy Hằng Kh. Tr/trọt
3- Lê Thị Mai Thoa          Nt
4- Đặng Vinh Cường Nt
5- Đàm T ánh Tuyết Kh. Kinh tế
6- Kiều Thị Bình          Nt
7- Trần Tố Uyên Nt
8- Võ Ngọc Thanh Kh. QLNT
9- Nguyễn Vân Anh          Nt
Hóa sinh....
 
 
Tr/trọt Đ/c
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-2
2- Truowng Thùy Vinh Kh. Kinh tế
3- Lê Thị Kim Anh          Nt
4- Đỗ Văn Dần Nt
5- Đỗ Thị Thanh          Nt
6- Nguyễn Thị Bình Kh. QLNT
7- Hồ Thị Thoàn          Nt
8- Bùi Đức Anh Nt
9- Trương T Hồng Chính          Nt
8 Thứ Tư
21/6/2017
Tổ chức phôi thai
 
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-1
2- Nguyễn Thị Thao Kh. Tr/trọt
3- Lê Thị Mai Thoa          Nt
4- Vũ Kim Hoàn Nt
5- Nguyễn Hải Yến Kh. Kinh tế
6- Hoàng Thị Hương          Nt
7- Đỗ Thu Phương Nt
8- Hoàng Thùy Trang Kh. QLNT
9- Nguyễn Thị Giang          Nt
9
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                             
Thứ Năm
22/6/2017
Xác suất T/kê
 
 
Tổ chức phôi thai
 
1- Nguyễn Thu Hà Kh. QLNT Ca-1
2- Nguyễn Thùy Dung          Nt
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí
2- Trần Ngọc Trường Kh. Tr/trọt
3- Nguyễn Thị Ngọc          Nt
4- Đồng Văn Quang Nt
5- Nguyễn Thị Ngọc Hà Kh. Kinh tế
6- Phạm Thị Quyên          Nt
7- Lê Thị Kim Anh Nt
8- Lương Việt Anh Kh. QLNT
9- Nguyễn Xuân Hiền          Nt
 
Tổ chức phôi thai
 
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-2
2- Nguyễn Đức Ngọc Kh. Tr/trọt
3- Phan Thu Trang          Nt
4- Lê Thị Mai Thoa Nt
5- Trương Thùy Vinh Kh. Kinh tế
6- Đỗ Thị Thanh          Nt
7- Đỗ Thu Phương Nt
8- Nguyễn Biên Cương Kh. QLNT
9- Nguyễn Vân Anh          Nt
10
 
 
Thứ Sáu
23/6/2017
 
 
Sinh lý Đ/vật
 
 
Kinh tế Vi mô
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-1
2- Vũ Kim Hoàn Kh. Tr/trọt
3- Đặng Vinh Cường          Nt
4- Trần Thúy Hằng Nt
5- Đàm T Ánh Truyết Kh. Kinh tế
6- Kiều Thị Bình          Nt
7- Nguyễn Thị Ngọc Hà Nt
8- Võ Ngọc Thanh Kh. QLNT
9- Nguyễn Thị Bình          Nt
11
 
 
 
 
 
 
Thứ Hai
26/6/2017
Kỹ năng Đ/máy 1- Nguyễn Thu Hằng Kh. Tin học Ca-1
2- Nguyễn Hải Bình
 
Thiết kế Thí nghiệm
 
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí
2- Phan Thu Trang Kh. Tr/trọt
3- Nguyễn Thị Thao          Nt
4- Đồng Văn Quang Nt
5- Nguyễn Hải Yến Kh. Kinh tế
6- Hoàng Thị Hương          Nt
7- Phạm Thị Quyên Nt
8- Hồ Thị Thoàn Kh. QLNT
9-  Nguyễn Văn Dương Tổ Chính trị
 
 
Thiết kế Thí nghiệm
 
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-2
2-Trương Thùy Vinh Kh. Kinh tế
3- Trần Tố Uyên          Nt
4- Đỗ Thu Phương Nt
5- Trương Hồng Chính Kh. QLNT
6- Hoàng Thùy Trang          Nt
7- Nguyễn Thị Giang Nt
8- Nguyễn Biên Cương          Nt
9- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị
 
12
 
 
Thứ Ba
27/6/2017
 
Thiết kế thí nghiệm
 
 
Sinh học Đ/c
 
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-1
2- Đỗ Thị Thanh Kh. Kinh tế
3- Đỗ văn Dần          Nt
4- Phạm Thị Quyên Nt
5- Lương Việt Anh Kh. QLNT
6- Cao Văn Thảo          Nt
7- Nguyễn Xuân Hiền Nt
8- Trương Hồng Chính          Nt
9- Nguyễn Văn Dương Tổ Chính trị
13
 
Thứ Tư
28/6/2017
 
Xã hội học NT
 
 
Kỹ năng Đ/máy
 
 
 
Kinh tế đất
 
1- Đỗ Thị Thanh Kh. Kinh tế Ca-1
2- Đỗ Thu Phương          Nt
1- Ngô Thùy Giang Kh. Tin học
2- Ng T Kim Oanh          Nt
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí
2- Hoàng Thùy Trang Kh. QLNT
3- Doãn Trung Dũng          Nt
4- Bùi Đức Anh Nt
5- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị
 
14
 
Thứ Năm
29/6/2017
 
Di truyền thực vật
 
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-1
2- Lê Thị Kim Anh Kh. Kinh tế
3- Đàm T Ánh Tuyết          Nt
4- Nguyễn Thu Hà Kh. QLNT
5- Nguyễn Thùy Dung          Nt
15 Thứ Sáu
30/6/2017
Anh văn Chuyên ngành
 
 
Tài chính Tiền tệ
1- Hoàng Thị Hương Kh. QLNT Ca-1
2- Nguyễn T Ngọc Hà          Nt
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí
2- Nguyễn Vân Anh Kh. QLNT
3- Hồ Thị Thoàn          Nt
Nghỉ hè từ: 03/7/2017 đến 06/8/2017
16
 
Thứ Ba
08/8/2017
 
Chính sách PTNT
 
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-1
2- Kiều Thị Bình Kh. Kinh tế
3- Lê Thị Kim Anh          Nt
17 Thứ Tư
09/8/2017
 
Nguyên lý T/kê
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-1
2-Bùi Đức Anh Kh. QLNT
3- Trương T Hồng Chính          Nt
18 Thứ Năm
10/8/2017
 
 
 Hệ thống N.N
 
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-1
2- Nguyễn T Hải Yến Kh. Kinh tế
3- Đỗ Thị Thanh          Nt
4- Võ Ngọc Thanh Kh. QLNT
5- Nguyễn Thị Giang          Nt
19 Thứ Sáu
11/8/2017
Kinh tế PTNT 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-1
2- Trần Tố Uyên Kh. Kinh tế
3- Phạm Thị Quyên          Nt
20 Thứ  Hai
14/8/2017
Kinh tế đầu tư 1- Đỗ Văn Dần Kh. Kinh tế Ca-1
2- Đỗ Thu Phương          Nt

Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:4
Tổng truy cập:4836538
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành