0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ thứ 2 (2016 - 2017) hệ Trung cấp chuyên nghiệp 3 năm - K56

Cập nhật: 10/05/2017
Lượt xem: 481
Thi ca sáng - Bắt đầu làm bài từ 8h00.

T. T Thời gan Thi môn Họ, tên Cán bộ coi thi Đơn vị Ghi chú

 1

 
Thứ Ba
19/9/2017
Anh văn 1-Nguyễn Ngọc Hoan K. Cơ bản  
2- Đỗ Thu Phương K. Kinh tế  
3- Trần T Tố Uyên Nt  
4- Đàm T Ánh Tuyết Nt  
5- Ng T Thu Hà K. QLNT  
6- Nguyễn T Thùy Dung Nt  
7- Hồ Thị Thoàn Nt  
8- Hoàng Thùy Trang Nt  
9- Nguyễn Thị Thao K. Tr/trọt  
10- Nguyễn Thị Ngọc Nt  
 2 Thứ Sáu
22/9/2017
Văn + T/Việt 1-Nguyễn T Ngọc Huyền K. Cơ bản  
2- Đỗ T Mai Giang K. Kinh tế  
3- Trương Thùy Vinh Nt  
4- Hoàng Thị Huế Nt  
5- Lương Việt Anh K. QLNT  
6- Nguyễn Thị Giang Nt  
7-Hoàng Thùy Trang Nt  
8- Phan Thu Trang K. Tr/trọt  
9- Đặng Vinh Cường Nt  
10-  Bùi Thị Mơ Tổ C/trị  
  3 Thứ Hai
25/9/2017
Hóa học 1- Nguyễn Vân Trang K. Cơ bản  
2- Kiều Thị Bình K. Kinh tế  
3- Ng T Hải Yến Nt  
4- Hoàng Thị Hương Nt  
5- Nguyễn Thu Hà K. QLNT  
6- Nguyễn Thùy Dung Nt  
7- Bùi Đức Anh Nt  
8- Nguyễn Thị Giang Nt  
9-Đồng Văn Quang K. Tr/trọt  
10- Lê Thị Mai Thoa Nt  

  4
 
Thứ Tư
27/9/2017
Vật Lý 1-Kim Thị Hường K. Cơ bản  
2- Đỗ Thị Thanh K. Kinh tế  
3- Ng T Minh(B) Nt  
4-Lê Thị Kim Anh Nt  
5- Ng T Ngọc Hà Nt  
      6- Nguyễn Biên Cương K. QLNT  
7- Lương Việt Anh Nt  
8- Hoàng Thùy Trang Nt  
9- Trần Ngọc Trường K. Tr/trọt  
10- Nguyễn Đức Ngọc Nt  
5 Thứ  Năm
28/9/2017
Pháp luật 1- Ng. Thanh Nhung K. Cơ bản  
2- Nguyễn T Ngọc Hà K. Kinh tế  
3- Đỗ T Mai Giang Nt  
4- Phạm Thị Quyên Nt  
5- Nguyễn Thu Hà K. QLNT  
6- Nguyễn Thùy Dung Nt  
7- Nguyễn Biên Cương Nt  
8- Nguyễn Thị Thao K. Tr/trọt  
9- Nguyễn Thị Ngọc Nt  
10- Võ Hiền Lương Tổ C/trị  
6 Thứ Hai
02/10/2017
Sinh học 1- Ng. Thị Tố Quyên K. Cơ bản  
2- Đỗ Thu Phương K. Kinh tế  
3- Trần T Tố  Uyên Nt  
4- Đàm Thị Tuyết Nt  
5- Đỗ Thị Thanh Nt  
6- Nguyễn Thị Giang K. QLNT  
7- Hoàng Thùy Trang Nt  
8-Nguyễn Thị Bình Nt  
9- Phan Thu Trang K. Tr/trọt  
10- Đặng Vinh Cường Nt  
  7 Thứ Sáu
06/10/2017
Toán học 1- Dương Lê Thu Trang K. Cơ bản  
2- Hoàng Thị Huế K. Kinh tế  
3- Kiều Thị Bình Nt  
4- Nguyễn Thị Hải Yến Nt  
5- Nguyễn Thị Giang K. QLNT  
6- Hoàng Thùy Trang Nt  
7- Lương Việt Anh Nt  
8-Đồng Văn Quang K. Tr/trọt  
9- Lê Thị Thoa Nt  
10- Nguyễn Văn Dương Tổ C/trị  
;
  8
Thứ Hai
09/10/2017
Chính trị 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
   3P
2- Phí Trọng Hợp K. Cơ bản
3- Hoàng Thị Hương K. Kinh tế
4- Nguyễn T Minh (B) Nt
5- Lê Thị Kim Anh Nt
6- Trần Ngọc Trường K. Tr/trọt
7- Nguyễn Đức ngọc Nt

9

 
Thứ Ba
10/10/2017
Chính trị 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí   
 
    5P
   Ca-1
(8h-9h30)
2- Bùi Văn Sỹ K. Cơ bản
3- Đỗ  Thị Thanh K. Kinh tế
4- Đỗ Thị Mai Giang Nt
5- Phạm Thị Quyên Nt
6- Hoàng Thùy Trang K. QLNT
7- Nguyễn Thị Bình Nt
8- Lương Việt Anh Nt
9 -Nguyễn Thị Thao K. Tr/trọt
10- Nguyễn Đức Ngọc Nt
11- Đồng Văn Quang Nt

10

 
Thứ Ba
10/10/2017
( Tiếp)
Chính trị 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
 
    5P
   Ca-2
(9h30-11h)
2- Ngô Phương Thảo K. Cơ bản
3- Đỗ T Thu Phương K. Kinh tế
4- Trương Thùy Vinh Nt
5- Nguyễn T Hải Yến Nt
6- Trần Thị Tố Uyên Nt
7- Nguyễn Thu Hà K. QLNT
8- Nguyễn Thị Giang Nt
9 Nguyễn Thị Bình Nt
10- Phan Thu Trang K. Tr/trọt
11- Đặng Vinh Cường Nt

Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:3
Tổng truy cập:4836557
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành