0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K53 - học kì 4 (2014 - 2015)

Cập nhật: 26/03/2015
Lượt xem: 1097
Thi ca sáng - Bắt đầu làm bài từ 8h00 (Ca 1: từ 8h00 - 9h30; Ca 2: từ 9h30 - 11h00)
T.T Thời gian Thi môn Họ tên cán bộ coi thi Đ. vị công tác Ghi chú
1 Thứ hai
25/5/2015
Lập trình 1- Ngô Thùy Giang Khoa Tin học Tr/Máy
2- Nguyễn Thu Hằng Nt  
2 Thứ Năm
28/5/2015
- Thiết Kế WEB 1- Ngô Thùy Giang Khoa Tin học Tr/Máy
2- Nguyễn Thu Hằng Nt  
Thống kê DN 3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4- Võ Ngọc Thanh Khoa QLNT  
5- Hồ Thị Thoàn Nt  
3 Thứ Hai
01/6/2015
- Đường lối .... 1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Doãn Trung Dũng Khoa QLNT  
3- Trương T Hồng Chính Nt  
4 Thứ Tư
03/6/2015
- C/nghệ ... ; P/luật ;Côn trùng ; QTDN -1 1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Ng Thị Thanh Nhung Khoa Cơ bản  
3- Phan Thị Hiệp Nt  
5 Thứ Sáu
05/6/2015
P/tích T/kế hệ thống 1- Nguyễn Thị Liên Khoa QLNT  
2- Nguyễn Thị Giang Nt  
- MarKeting
- Bệnh cây
- Q/lý C/lượng
3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4- Bùi Văn Thạch Khoa Cơ bản  
5- Dương Lê Thu Trang Nt  
6 Thứ Hai
08/6/2015
- Sinh thái môi trường
- Canh tác ..
- P/tích
- Đánh giá N.t
1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Lương Việt Anh Khoa QLNT  
3- Vũ Thị  Mai Hương Nt  
4- Nguyễn Tuấn Hòa Khoa Cơ bản  
5- Lâm Mai Hương Nt  
7 Thứ Ba
09/6//2015
- KT- T/c -1
- N/vụ N/hàng-1
1- Nguyễn Biên Cương Khoa QLNT  
2- Nguyễn Vân Anh Nt  
Q/lý công trình 3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị  
5- Bùi Thị Mơ Nt  
8 Thứ Tư
10/6//2015
- Q/lý chất thải
- P.pháp K/nông
- K.năng...
- C/nghệ ..
1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Nguyễn T Thu Hà Khoa QLNT  
3- Nguyễn Văn Tính Nt  
4- Trần T Thúy Hằng Khoa Tr/ trọt  
5- Nguyễn Đức Ngọc Nt  
9 Thứ Năm
11/6//2015
-Thuế
-TCDN-1
- P. Pháp K/nông
1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Võ Ngọc Thanh Khoa QLNT  
3- Doãn Trung Dũng Nt  
4- Nguyễn Thị Thao Khoa Tr/ trọt  
5- Đặng Vinh Cường Nt  
10 Thứ Sáu
12/6//2015
Kỹ năng giao tiếp 1- Kim Thị Hường Khoa Cơ bản  
2- Phan Thị Hiệp Nt  
- Sinh sản học
- D. Dưỡng Đ/vật
- N. N bền vững
3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4- Hồ Thị Thoàn Khoa QLNT  
5- Trương T Hồng Chính Nt  
6- Nguyễn Thiếu Huy Nt  
7- Lê Thị Nga Khoa Cơ bản  
8- Bùi Văn Thạch Nt  
10 Thứ Sáu
12/6//2015 (tiếp)
     ( Tiếp) 9- Kiều Thị Thuyên Khoa Tr/ trọt  
10- Tạ Thị Thu Hà Nt  
11- Đồng Văn Quang Nt  
11 Thứ Hai
15/6//2015
- KT- T/c-2
- Kỹ năng T.thập
 T. tin
-Đo đạc
1- Bùi Đức Anh Khoa QLNT  
2- Ng T Thu Hà Nt  
3-  Nguyễn T Thanh Nhung Khoa Cơ Bản  
4- Nguyễn Tuấn Hòa nt  
- Lập K/hoạch
- K/tế Phát triển
-TCDN
5- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
6- Phan T Thu Trang Khoa Tr/ trọt  
7- Luyện Minh Hiếu Nt  
12 Thứ Ba
16/6//2015
- Đường lối....
 - Cây Lương thực
1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Nguyễn Thị Liên Khoa QLNT  
3- Nguyễn Vân Anh Nt  
4- NgUyễn Thị Giang Nt  
5- Nguyễn Trí Đạt Phòng CTSV  
6- Dương Lê Thu Trang Khoa Cơ bản  
7- Bùi Văn Thạch Nt  
8- Vũ Kim Hoàn Khoa Tr/ trọt  
9- Đặng Thị Châu Nt  
13 Thứ Tư
17/6//2015
Anh văn chuyên ngành 1- Ngô Phương Thảo Khoa Cơ bản  
2- Lê Thị Nga Nt  
- Nông lâm kết hợp
- Bản đồ
 
3- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
4- Lương Việt Anh Khoa QLNT  
5- Nguyễn Biên Cương Nt  
6- Nguyễn Thị Ngọc Khoa Tr/ trọt  
7- Nguyễn Thị Tho Nt  
14 Thứ Năm
18/6//2015
KT- T/c-3 1- Nguyễn Vân Anh Khoa Cơ bản  
2- Phan Thị Hiệp Nt  
- Giống vật nuôi
- Thức ăn bổ sung
3-  Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị  
5- Trần T Thúy Hàng Khoa Tr/ trọt  
6- Nguyễn Đức Ngọc Nt  
7- Nguyễn Thị Thao Nt  
8- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
9- Trần  Thị Tố Uyên Nt  
15 Thứ Sáu
19/6//2015
- N/cứu PTNT 1- Đặng Vinh Cường Khoa Tr/ trọt  
2- Phan Thị Thu Trang Nt  
- Thủy nông
- Rau hữu cơ
- Hệ thống T/tin đất
3- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
4- Kim Thị Hường Khoa Cơ bản  
5- Bùi Văn Thạch Nt  
6- Kiều Thị Thuyên Khoa Tr/ trọt  
7- Tạ Thị Thu Hà Nt  
8- Nguyễn T Minh (B) Khoa Kinh tế  
9- Đỗ Thu Phương Nt  
16 Thứ Hai
22/6//2015
-Chẩn đoán bệnh
- Vệ sinh gia súc
 
1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
 Ca-1
(8h-9h30)
2- Nguyễn T Thanh Nhung Khoa Cơ bản
3- Ngô Phương Thảo Nt
4- Đỗ T Mai Giang Khoa Kinh tế
5- Nguyễn T Minh (A) Nt
6- Nguyễn  T Ngọc Hà Nt
7- Lưu Hữu Tòng Nt
16 Thứ Hai
22/6//2015
( tiếp)
Đường lối CM... 8-  Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
Ca-2
9h30- 11h
9- Dương Lê Thu Trang Khoa Cơ bản
10- Đoàn Văn Lới Nt
11- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị
12- Bùi Thị Mơ Nt
13- Hoàng Minh Chiến Khoa Kinh tế
14- Phạm Thị Quyên Nt
15- Trương Thùy Vinh Nt
16- Ng Thị Minh (B) Nt
17 Thứ Tư
24/6//2015
- P/tích NT
- Đánh giá đất
1- Nguyễn Thị Ngọc Hà Khoa Kinh tế  
2- Nguyễn Thị Minh (A) Nt  
- Vệ sinh Thú Y
- Cơ khí trong C/nuôi
3- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí Ca-1
(8h-9h30)
4- Vũ Kim Hoàn Khoa Tr/ trọt
5- Đặng Thị Châu Nt
6- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế
7- Hoàng Thị Huế Nt
8- Trần Tố Uyên Nt
9- Đỗ Thu Phương Nt
- KT. T/mại & DV
- T/trọt CK
10-  Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-2
9h30- 11h
11- Trương Thùy Vinh Khoa Kinh tế
12- Phạm Thị Quyên Nt
13- Đỗ Mai Giang Nt
14- Nguyễn T Ngọc Hà Nt
18 Thứ Sáu
26/6/2015
/
- Sinh thái Vật nuôi
- Vi sinh vật ứng dụng trong CN
1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí Ca-1
(8h-9h30)
2- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị
3- Bùi Thị Mơ Nt
4- Lưu Hữu Tòng Khoa Kinh tế
5- Hoàng Thị Huế Nt
6- Trần Thị Tố Uyên Nt
7- Nguyễn T Minh (B) nt
- Tài chính công
- Trắc địa ảnh
8-  Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-2
9h30- 11h
9- Trương Thùy Vinh Khoa Kinh tế
10- Hoàng Minh Chiến Nt
11- Phạm Thị Quyên Nt
12-  Nguyễn Thị Minh (A) Nt
13- Đỗ Thu Phương Nt
14- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị
P. Pháp đào tạo cho người lớn tuổi 15- Bùi Thị Mơ Nt  
16- Đỗ Mai Giang Khoa Kinh tế  
  Nghỉ  hè Từ Thứ hai : 27/6 đến chủ nhật 02/8/2015  
19  Thứ hai
03/8/2015
Quy hoạch 1- Nguyễn Đức Ngọc Khoa Tr/trọt  
2- Nguyễn Thị Tho Nt  
Độc chất học 3- Trương Đỗ Sơn  P. Khảo thí  
4- Nguyễn T Thanh Nhung Khoa Cơ bản  
5- Dương Lê Thu Trang Nt  
6- Phan Thị Hiệp Nt  
7- Đồng Văn Quang Khoa Tr/ trọt  
8- Luyện Minh Hiếu Nt  
9- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị  
20 Thứ Tư
05/8/2015
- Pháp luật
Thú Y
 
 
- Thuế Nhà đất
1- Lê Thị Kim Anh  P. Khảo thí  
2- Trần Thị Tố Uyên Khoa Kinh tế  
3- Hoàng Minh Chiến Nt  
4- Ng Thị Ngọc Hà Nt  
5- Nguyễn Thị Minh (B) Nt  
6- Kiều Thị Bình Nt  
7- Đoàn Văn Lới Khoa Cơ bản  
8- Nguyễn T. Thanh Nhung Nt  
9- Nguyễn Thị Hải Yến Nt  
10- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị  
11- Bùi Thị Mơ Nt  
           

Theo: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:7
Tổng truy cập:4836541
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành