0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K56 (2016 - 2017)

Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem: 775
Thi ca sáng - Bắt đầu làm bài từ 8h00.
T.T Thời gian Thi môn Họ tên cán bộ coi thi Đ. vị công tác Ghi chú

 

 

 

 

  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thứ Tư
14/12/2016
Ng/Lý Mác -1 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-1
Từ 8h-9h30
2- Phan Thu Trang Khoa Tr/trọt
3- Trần Ngọc Trường Nt
4- Võ Ngọc Thanh Khoa QLNT
5- Hồ Thị Thoàn Nt
6- Trường Hồng Chính Nt
7- Vũ Quang Dũng Khoa Cơ bản
Ng/Lý Mác -1 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-2
Từ 9h30-11h00
2- Trần Thúy Hằng Khoa Tr/trọt
3- Đồng Văn Quang Nt
4- Nguyễn Xuân Hiền Khoa QLNT
5- Nguyễn Thùy Dung Nt
6- Nguyễn Thu Hà Nt
7- Võ Hiền Lương Tổ Chính trị
2 Thứ Năm
15/12/2016
Ng/Lý Mác -1 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-1
Từ 8h-9h30
2- Trần Thúy Hằng Khoa Tr/trọt
3- Đặng Vinh Cường Nt
4- Đồng Văn Quang Nt
5- Nguyễn Vân Anh Khoa QLNT
6- Trần Thanh Nga Nt
7- Nguyễn T Hải Yến Khoa Cơ bản

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thứ  Hai
19/12/2016
Tiếng Anh cơ bản 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-1
Từ 8h-9h30
2- Phan Thu Trang Khoa Tr/trọt
3- Nguyễn Thị Ngọc Nt
4- Vũ Kim Hoàn Nt
5- Nguyễn Thị Liên Khoa QLNT
6- Nguyễn Thị Bình Nt
7- Bùi Văn Thạch Khoa Cơ bản
Tiếng Anh cơ bản 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-2
Từ 9h30-11h00
2- Võ Ngọc Thanh Khoa QLNT
3- Hồ Thị Thoàn Nt
4- Nguyễn Thị Ngọc Hà Khoa Kinh tế
5- Đỗ Thị Thanh Nt
6- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị
7- Bùi Văn Sỹ Khoa Cơ bản

  4

 

 

 

 

 

 
Thứ  Ba
20/12/2016
Tiếng Anh cơ bản 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-1
Từ 8h-9h30
2- Trương T Hồng Chính Khoa QLNT
3- Nguyễn Xuân Hiền Nt
4- Nguyễn Thùy Dung Nt
5-Hoàng Thị Huế Khoa Kinh tế
6- Trần Tố Uyên Nt
7-  Phạm Thị Quyên Nt

 

 

  5

 

 

 

 

 
Thứ  Năm
22/12/2016
Toán Cao cấp 1- Nguyễn Thu Hà Khoa QLNT  
2- Nguyễn Vân Anh Nt  
3- Nguyễn Thị Bình Nt  
4- Ng Thị Hải Yến Khoa Kinh tế  
5- Đàm .T. Ánh Tuyết Nt  
6- Đỗ Mai Giang Nt  
7- Hoàng Thanh An Nt  
8- Vũ Quang Dũng Khoa Cơ bản  

 

 

  6

 

 

 
Thứ  Sáu
23/12/2016
Toán Cao cấp 1- Lương Việt Anh Khoa QLNT  
2- Trần Thanh Nga Nt  
3- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
4- Hoàng Thị Hương Nt  
5- Ng Thị Minh (B) Nt  
6- Võ Hiền Lương Tổ Chính trị  

 

 

 

  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thứ Hai
26/12/2016
Ng/Lý Mác -2 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-1
Từ 8h-9h30
2- Ng Thị Ngọc Hà Khoa Kinh tế
3- Đỗ Thị Phương Nt
4- Đỗ Thị Thanh Nt
5- Vũ Kim Hoàn Khoa Tr/trọt
6- Trần Ngọc Trường Nt
7- Ng Thị Hải Yến Khoa Cơ bản
Ng/Lý Mác -2 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-2
Từ 9h30-11h00
2- Hoàng Thị Huế Khoa Kinh tế
3- Phạm Thị Quyên Nt
4- Trần Tố Uyên Nt
5- Hoàng Thanh An Nt
6- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị
7- Bùi Văn Thạch Khoa Cơ bản

 

  8

 

 

 

 

 
Thứ Ba
27/12/2016
Ng/Lý Mác -2 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-1
Từ 8h-9h30
2- Đặng Vinh Cường Khoa Tr/trọt
3- Trần Thúy Hằng Nt
4- Đồng Văn Quang Nt
5- Đàm Thị ánh Tuyết Khoa Kinh tế
6- Ng Thị Hải Yến Nt
7- Bùi Văn Sỹ Khoa Cơ bản

 

 

 
  9

 

 

 

 

 

 

 

 
Thứ Năm
29/12/2016
Tin học Đ/cương 1- Bùi Danh Hiếu KhoaTin học Ca-1
Từ 8h-9h30
2- Phạm Công Duệ Nt
3-Ngô Ngọc Bình Nt
4- Ng Thị Kim Oanh Nt
5- Nguyễn Thu Hằng Nt
6- Nguyễn Hải Bình Nt
Tin học Đ/cương 1- Bùi Danh Hiếu KhoaTin học Ca-2
Từ 9h30-11h00
2- Phạm Công Duệ Nt
3-Ngô Ngọc Bình Nt
4- Ng Thị Kim Oanh Nt
5- Nguyễn Thu Hằng Nt
6- Nguyễn Hải Bình Nt

 

    10

 

 
Thứ Sáu
30/12/2016
Tin học Đ/cương 1- Bùi Danh Hiếu KhoaTin học Ca-1
Từ 8h-9h30
2- Phạm Công Duệ Nt
3-Ngô Ngọc Bình Nt
4- Ng Thị Kim Oanh Nt
5- Nguyễn Thu Hằng Nt
6- Nguyễn Hải Bình Nt

 

 

 

 

 

 

 

  11
 

 

 

  

 
 
 
 
 
Thứ Tư
04/01/2017
P/luật Đại cương 1- Nguyễn Thị Ngọc Khoa Tr/trọt  
2- Phan Thu Trang Nt  
3- Vũ Kim Hoàn Nt  
4- Ng Thị Ngọc Hà Khoa Kinh tế  
5- Đỗ Thị Thanh Nt  
6- Phạm Thị Quyên Nt  
P/luật Đại ương 1- Trần Thúy Hằng Khoa Tr/trọt  
2- Đặng Vinh Cường Nt  
3- Đồng Văn Quang Nt  
4- Hoàng Thị Huế Khoa Kinh tế  
5- Hoàng Thị Hương Nt  
6- Đỗ Thu Phương Nt  

  12

 

 

 

 

 
 
Thứ Năm
05/01/2017
P/luật Đại cương 1- Nguyễn Thị Ngọc Khoa Tr/trọt  
2- Đồng Văn Quang Nt  
3- Vũ Kim Hoàn Nt  
4- Ng Thị Hải Yến Khoa Kinh tế  
5- Trần Tố Uyên Nt  
6- Đỗ Mai Giang Nt  

 

  13

 

 
 
Thứ Sáu
06/01/2017
Giáo dục Thể chất 1- Bùi Văn Thạch Khoa Cơ bản Sân vận động
2- Bùi Văn Sỹ Nt
3- Vũ Quang Dũng Nt
4- Ng Thị Hải Yến Nt

Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:4
Tổng truy cập:4836568
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành