0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Kế hoạch thi học kỳ V (2014 - 2015) Khóa 53 hệ Cao đẳng

Cập nhật: 09/09/2015
Lượt xem: 645
T.T Thời gian Tên lớp Thi môn Hình thức
 thi
Địa điểm Ghi chú
Thứ Ngày,tháng
1 Thứ Năm 05/11/2015 Tin học CorelDraWn Tr/Máy P. Đa năng K. tin-1P
Kế toán Kế toán Quản trị Viết P.206( 2T)  
2 Thứ Hai 09/11/2015 Kế toán Lập Báo cáo tài chính Viết P.206( 2T)  
3 Thứ Ba 10/11/2015 Tin học Bảo trì hệ thống Tr/ nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
 Tr/trọt  Cây rau Tr/ nghiệm P. Đa năng
4 Thứ Năm 12/11/2015  Kế toán  Kế toán Thuế Viết P.206( 2T)  
5 Thứ Sáu 13/11/2015  Tin học Mi Crofot Exel Tr/Máy P. Đa năng K. tin
Tr/trọt  Cây ăn quả Tr/ nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
 Đ/chính  Quy hoạch và PTNT Viết P.206( 2T)  
6 Thứ Hai 16/11/2015 Kế toán KT- HCSN  Viết P.206( 2T)  
 K/nông Chăn nuôi Chuyên khoa Tr/ nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
7 Thứ Ba 17/11/2015  Tin học Lập trìnhVi Sual Ba síc -II Tr/Máy P. Đa năng K. tin
 Tr/trọt Cây Công nghiệp Tr/ nghiệm P. Đa năng 2 Phòng
 Đ/chính  Đăng ký thống kê đất Tr/ nghiệm P. Đa năng
8 Thứ Tư 18/11/2015 K/nông  Nông nghiệp Hữu cơ Tr/ nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
9 Thứ Năm 19/11/2015  Kế toán Thanh toán & T/dụng Q.tế Tr/ nghiệm P. Đa năng 2  Phòng
 Đ/chính Quy hoạch & S.dụng đất -2 Tr/ nghiệm P. Đa năng
10 Thứ Sáu 20/11/2015 Tin học MicroftPoWerPoint Tr/Máy P. Đa năng K. tin
 Tr/trọt Thuốc Bảo vệ thực vật Tr/ nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
 CNTY  CN- Gia cầm Tr/ nghiệm P. Đa năng
PTNT Kỹ năng Đ/hành họp,hội thảo Tr/ nghiệm P. Đa năng
11 Thứ Hai 23/11/2015 Kế toán Kỹ năng S/thảo C/từ K/toán Viết P.104( 4T)  
 Tr/trọt Bảo quản & C/biến… Tr/ nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
 K/nông P/triển Tổ nhóm CLB K/nông Tr/ nghiệm P. Đa năng
 Đ/chính Bản đồ Đ/chính Viết P.206(2T)  
12 Thứ Ba 24/11/2015 Tin học Lập trình Web   (Với ASP) Tr/Máy P. Đa năng K. tin
 CNTY CN – Lợn Tr/ nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
 PTNT C/sách P.triển N.nghiệp N.thôn Tr/ nghiệm P. Đa năng
13 Thứ Tư 25/11/2015 Kế toán T/hành bài tập KTTC N/cao Viết P.206( 2T)  
 Tr/trọt C/nghệ S/học thực vật Tr/ nghiệm P. Đa năng 3 Phòng
 K/nông  G/sát & Đ/giá K/nông Tr/ nghiệm P. Đa năng
 Đ/chính T/họcƯ/dụng trong Q/lý đất Tr/ nghiệm P. Đa năng
TCNH P/tích HĐKD Tr/ nghiệm P. Đa năng
14 Thứ Năm 26/11/2015  PTNT Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và ra Quyết định Tr/ nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
15 Thứ Sáu 27/11/2015 Tin học MaCro MediaFlaSh Tr/Máy P. Đa năng K. tin-1P
      Tr/trọt Nhân giống & SX Nấm Tr/ nghiệm P. Đa năng 4 Phòng
       K/nông P/lệnh Chuyên ngành Tr/ nghiệm P. Đa năng  
      DVTY/A KT- C/n Gia cầm Tr/ nghiệm P. Đa năng  
      DVTY/B                    Nt Tr/ nghiệm P. Đa năng  
      CNTY  CN- Trâu Bò Tr/ nghiệm P. Đa năng  
      TCNH KT- T/chính -1 Viết P.206(2T) Thi ghép
       Đ/chính Thanh tra đất  Viết    
16 Thứ Hai 30/11/2015 PTNT P/tích chuỗi cung ứng giá trị Tr/ nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
       K/nông Rau an toàn Tr/ nghiệm P. Đa năng  
       TCNH  Thanh toán & T/dụng Q/tế Tr/ nghiệm P. Đa năng  
17 Thứ Ba 01/12/2015 Đ/chính Giao đất & Thu hồi đất Viết P.206(2T)  
       CNTY Bệnh T/nhiễm Thú Y Tr/ nghiệm P. Đa năng 3 Phòng
       DVTY/A  KT- CN  Lợn Tr/ nghiệm P. Đa năng  
       DVTY/B  KT- CN  Lợn Tr/ nghiệm P. Đa năng  
18 Thứ Tư 02/12/2015 K/nông Nuôi Ong K/thác mật Tr/ nghiệm P. Đa năng 2 Phòng
      QTKD  Q/trị Nhân lực Tr/ nghiệm P. Đa năng  
       PTNT Kỹ năng Giao tiếp Tr/ nghiệm P. Đa năng  
19 Thứ Năm 03/12/2015 TCNH Bảo hiểm Kinh doanh Tr/ nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
       CNTY  Bệnh Dinh dưỡngVật nuôi Tr/ nghiệm P. Đa năng  
20 Thứ Sáu 04/12/2015  DVTY/A KT- CN Trâu bò Tr/ nghiệm P. Đa năng 3 Phòng
       DVTY/B               Nt Tr/ nghiệm P. Đa năng  
      QTKD  MarKeting căn bản Tr/ nghiệm P. Đa năng  
       PTNT Kỹ năng Giao tiếp Tr/ nghiệm P. Đa năng  
21 Thứ Hai 07/12/2015  CNTY Nuôi trồng thủy sản Tr/ nghiệm P. Đa năng 3 Phòng
       DVTY/A  Bệnh nội khoa Tr/ nghiệm P. Đa năng  
       DVTY/B Nt Tr/ nghiệm P. Đa năng  
      QTKD Q/trị chiến lược Tr/ nghiệm P. Đa năng  
       PTNT Kỹ năng bán hàng Viết P.104(4T) Thi ghép
       TCNH Nghiệp vụ N/hàng T/mại Viết    
22 Thứ Tư 09/12/2015 CNTY Ký sinh trùng Thú Y Tr/ nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
       QTKD  QTDN -2 Tr/ nghiệm P. Đa năng  
       PTNT Phân tích sinh kế Tr/ nghiệm P. Đa năng  
23 Thứ Năm 10/12/2015  DVTY/A Bệnh Truyền nhiễm Tr/ nghiệm P. Đa năng 3 Phòng
       DVTY/B                  Nt Tr/ nghiệm P. Đa năng  
      TCNH KT- T/chính -2  Viết P. Khảo thí  
24 Thứ Sáu 11/12/2015 PTNT Kỹ năng làm việc nhóm Tr/ nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
25 Thứ Hai 14/12/2015  DVTY/A Vệ sinh Gia súc Tr/ nghiệm P. Đa năng 3 Phòng
       DVTY/B                   Nt Tr/ nghiệm P. Đa năng  
      QTKD Q/lý D/án Đầu tư Tr/ nghiệm P. Đa năng  
      TCNH Tài chính Doanh nghiệp -2 Tr/ nghiệm P. Đa năng  
26 Thứ  Ba 15/12/2015 PTNT Kỹ năng đàm phán Tr/ nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
27 Thứ  Tư 16/12/2015  QTKD Quản lý Kinh tế hộ Tr/trại Tr/ nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
28 Thứ Năm 17/12/2015 DVTY/A Bệnh Ký sinh trùng Tr/ nghiệm P. Đa năng 3 Phòng
      DVTY/B                    Nt Tr/ nghiệm P. Đa năng
29 Thứ Ba 22/12/2015 QTKD  KTDN Viết P.104(4T) Thi ghép
      TCNH  KT- N/hàng T/mại  Viết    
30 Thứ Sáu 25/12/2015 QTKD Q/trị Sản xuất Tr/ nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
      TCNH  Lý thuyết  Thuế Tr/ nghiệm P. Đa năng

Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:9
Tổng truy cập:4753121
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành