0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Kế hoạch thi học kỳ 2 (2015 - 2016) hệ Cao đẳng K55

Cập nhật: 08/04/2016
Lượt xem: 661
Thi ca sáng - Bắt đầu làm bài từ 8h00.

T.T Thời gian Tên lớp Thi môn H. thức
 thi
Địa điểm
 thi
Ghi chú
Thứ Ng ,tháng
1 Thứ Tư 18/5/2016 QTKD Luật Kinh tế Tr/ nghiệm  G - 3 1P
C/nuôi  Sinh học Đại cương Tr/ nghiệm  G - 3
2 Thứ Sáu 20/5/2016 QTKD MaKeting căn bản Tr/ nghiệm  G - 3 1P
C/nuôi  Tr/trọt cơ bản Tr/ nghiệm  G - 3
3 Thứ Tư 25/5/2016 K. Toán Ng/lý CN Mác …. Tr/ nghiệm  G - 3 3P
 QTKD Nt Tr/ nghiệm  G - 3
C/nuôi Nt Tr/ nghiệm  G - 3
Tr/trọt Nt Tr/ nghiệm  G - 3
 Tin học Nt Tr/ nghiệm  G - 3
4 Thứ Sáu 27/5/2016 QTKD Nguyên lý Thống kê Tr/ nghiệm  G - 3 1P
 C/nuôi  QTKD Nông nghiệp Tr/ nghiệm  G - 3
5 Thứ Hai 30/5/2016 K. Toán Toán Kinh tế Viết P.202( G-2)  
 Tr/trọt  Sinh học Đại cương Tr/  Nghiệm G-3 1P
 Tin học  Mi Cro Sot Xcel Trên  Máy  G - 3  Khoa tin
6 Thứ Ba 31/5/2016  C/nuôi  Mar Keting Căn bản Tr/ nghiệm  G - 3 1P
7 Thứ Tư 01/6/2016 K. Toán  Pháp luật Kinh tế Tr/ nghiệm  G - 3 1P
 QTKD Xác suất Thống kê Viết P.401( G-2)  
 Đ/chính Xác suất Thống kê Viết P.302(G-1)  
 Tr/trọt  Hóa Sinh Thực vật Tr/ nghiệm G-3 1P
8 Thứ Năm 02/6/2016 Tin học Hệ điều hành Q.trị hệ thống Viết P.101(G-1)  
9 Thứ Sáu 03/6/2016 QTKD Quản trị học Tr/ nghiệm  G - 3 2P
 C/nuôi  P/ Pháp K/nông Tr/ nghiệm  G - 3
 Tr/trọt  Sinh lý Thực vật Tr/ nghiệm  G - 3
 Đ/chính  Kinh tế Vi mô Tr/ nghiệm  G - 3
10 Thứ Hai 06/6/2016 Kế toán Tài chính Tiền tệ Tr/ nghiệm  G - 3 2P
 Tin học  Lập trình Cấu trúc Tr/ nghiệm  G - 3
 Đ/chính Q/lý H/ chính Nhà nước Viết P.302(G-1)  
11 Thứ Ba 07/6/2016  Tr/trọt Di truyền Thực vât Tr/ nghiệm  G - 3 5P
DVTY/A  Nguyên Lý CN Mác…. Tr/ nghiệm  G - 3
DVTY/B Nt Tr/ nghiệm  G - 3
12  Thứ Tư 08/6/2016 K. Toán Ng/ Lý Thống kê Tr/ nghiệm  G - 3 2P
PTNT Ng/ lý PTNT Tr/ nghiệm  G - 3
13 Thứ Năm 09/6/2016  Đ/chính Anh văn Chuyên ngành Tr/ nghiệm P.302(G-1) Trên giấy
Tin học  CTDL và Giả thuật Viết P.101( G-1)  
DVTY/A Hóa sinh Động vật Tr/ nghiệm  G - 3 5P
 DVTY/B Nt Tr/ nghiệm  G - 3
14 Thứ Sáu 10/6/2016 K. Toán Kỹ năng Giao tiêp Tiếng Anh Vấn đáp P.202( G-2) Tổ N. ngữ  
PTNT Kinh tế PTNT Tr/ nghiệm  G - 3 2P  
 K/ nông Ng/Lý CN Mác…. Tr/ nghiệm  G - 3  
 Tr/trọt  Khí tượng N. nghiệp Tr/ nghiệm  G - 3  
15 Thứ Hai 13/6/2016 K/nông Xã hội học NT Tr/ nghiệm  G - 3 2P  
 Đ/chính  Ng/Lý Mác…. Tr/ nghiệm  G - 3  
PTNT Tr/trọt Đại cương Tr/ nghiệm  G - 3  
16 Thứ Ba 14/6/2016 DVTY/A  Giải phẫu Đ/vật Tr/ nghiệm  G - 3 5P  
 DVTY/B Nt Tr/ nghiệm  G - 3  
17 Thứ Tư 15/6/2016 PTNT Kỹ năng Giao tiếp Tiếng Anh Vấn đáp P.402(G-2) Tổ N. ngữ  
 Đ/chính Đánh giá đất Viết P.302(G-1)    
 K/nông  Phát triển Cộng đồng Tr/ nghiệm  G - 3 1P  
18 Thứ Năm 16/6/2016 DVTY/A Tổ chức phôi thai Tr/ nghiệm  G - 3 5P  
 DVTY/B Nt Tr/ nghiệm  G - 3  
19 Thứ Sáu 17/6/2016 PTNT Ng/ Lý CN Mác… Tr/ nghiệm  G - 3 1P  
 K/nông Hệ thống Tr/ nghiệm  G - 3  
 Đ/chính Kỹ năng Giao tiếp Tiếng Anh Vấn đáp P.302(G-1) Tổ N. ngữ  
20 Thứ Hai 20/6/2016 PTNT Xã hội học N. thôn Viết P.402(G-2)    
 K/nông  Chính sách N. thôn Tr/ nghiệm  G - 3 1P  
DVTY/A Thống kê Nông nghiệp Viết P.301 ( G-2)    
 DVTY/B Nt Viết P.302 ( G-2)    
21 Thứ Tư 22/ 6/2016 K/nông Kinh tế PTNT Tr/ nghiệm  G - 3 5P  
DVTY/A Thiết kế Thí nghiệm Tr/ nghiệm  G - 3  
 DVTY/B Nt Tr/ nghiệm  G - 3  
22 Thứ Năm 23 /6/2016 PTNT Thống kê N. nghiệp Tr/ nghiệm  G - 3 1P  
23 Thứ Sáu 24 /6/2016  K/nông  Q.trị K/doang Đ/cương Tr/ nghiệm  G - 3 5P  
DVTY/A Mar Keting Tr/ nghiệm  G - 3  
 DVTY/B Nt Tr/ nghiệm  G - 3  
24 Thứ Hai 27/6/2016 K/nông C/nuôi Đại cương Tr/ nghiệm  G - 3 1P  
                 
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:5
Tổng truy cập:4753149
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành