0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Kế hoạch thi học kỳ thứ 2 (2015 - 2016) hệ Trung cấp chuyên nghiệp K55

Cập nhật: 08/04/2016
Lượt xem: 608
Thi ca chiều - Bắt đầu làm bài 14h00 (Thi ca 2 bắt đầu làm bài từ 15h30).
Những ngày không ghi ca sẽ bắt đầu làm bài từ 14h00.


Stt Thời gian  
Lớp
 
Môn thi
H. Thức thi Địa điểm  
Ghi chú
Thứ Ngày
1 Thứ hai 16/5/2016 Thú Y Sinh Lý Động vật Tr/ nghiệm    G-3 1P
2 Thứ Tư 18/5/2016 Thú Y  Khởi tạo D/ nghiệp Tr/ nghiệm    G-3 1P
3 Th. Sáu 20/5/2016 Thú Y Anh văn -2 Tr/ nghiệm    G-3 1P
4 Thứ hai 23/5/2016 CNTY  Anh Văn -2 Tr/ nghiệm    G-3 5P       ( Ca-2)
Thú Y Hóa sinh Động vật Tr/ nghiệm    G-3
5 Thứ Tư 25/5/2016 CNTY  Dinh dưỡng Thức ăn Tr/ nghiệm    G-3 3P      ( Ca-2 )
 Tin học MiCroSot Wot Trên Máy    G-3  K.Tin
6 T. Năm 26/5/2016 Thú Y Giải phẫu Đ/vật Tr/ nghiệm    G-3 2P
HCVP  Tin học Văn phòng Trên Máy    G-3  K.Tin
7 Th. Sáu 27/5/2016 CNTY Khởi tạo D/n Tr/ nghiệm    G-3 3P       ( Ca-2)
8 Thứ hai 30/5/2016  Thú Y  Giống Vật nuôi Tr/ nghiệm    G-3 2p       ( Ca-2)
HCVP Q/lý H/chính N. nước Viết P.401(G-4)  
 Tin học Ngôn ngữ Lập trình N/cao Trên Máy G-3  K.Tin
9 Thứ  Ba 31/5/2016 CNTY Giống & KT Truyền giống Tr/ nghiệm    G-3 3p       ( Ca-2)
10 Thứ  Tư 01/6/2016  HCVP  Tâm Lý học Tr/ nghiệm    G-3 2p
 Tin học  Bảo trì hệ thống Tr/ nghiệm    G-3
K. Toán  Kinh tế Chính trị Tr/ nghiệm    G-3
11 T.  Năm 02/6/2016  Thú Y Dinh dường T/ăn Tr/ nghiệm    G-3 3p       ( Ca-2)
12 T.  Sáu 03/6/2016 HCVP  T/chức Bộ Máy cơ quan N.N Viết P.401(G-4)  
 Tin học CTDL& Giải thuật  Viết P.205(G-4)  
CNTY Dược Lý Thú Y Tr/ nghiệm    G-3 5p       ( Ca-2)
 K. toán  Kinh tế Vi mô Tr/ nghiệm    G-3
13 Thứ hai 06/6/2016 HCVP Anh Văn -2 Tr/ nghiệm    G-3 2p      ( Ca-2)
 Tin học Anh Văn -2 Tr/ nghiệm    G-3
 K. toán Anh Văn -2 Tr/ nghiệm    G-3
14 Thứ Ba 07/6/2016 CNTY Giải phẫu Sinh Lý Tr/ nghiệm    G-3 3p      ( Ca-2)
15 Thứ Tư 08/6/2016 K. Toán  Luật Kinh tế Tr/ nghiệm    G-3 1p      ( Ca-2)
 HCVP Tiếng Việt thực hành Viết P.401(G-4)  
Tin học  Kỹ năng Đánh Máy Trên Máy    G-3  K.Tin
16 T.Năm 09/6/2016  CNTY  Cơ khí Chăn nuôi Tr/ nghiệm    G-3 3p
17 T. Sáu 10/6/2016  K. toán  Nguyên Lý Thống kê Tr/ nghiệm    G-3 3 p
 CNTY  Bảo vệ môi trường Tr/ nghiệm    G-3
 Tin học  MicroSotXcel Trên Máy    G-3  K.Tin
HCVP Luật Hành chính Viết P.401(G-4)  
18 Thứ hai 13/6/2016 K. toán Ng Lý Kế toán Tr/ nghiệm    G-3 1p
19 T.Năm 16/6/2016 K. toán  Thống kê Nông nghiệp Tr/ nghiệm    G-3 1p
20 Thứ hai 20/6/2016 K. toán Tài chính tiền tệ Tr/ nghiệm    G-3 1p
21 T.Năm 23/6/2016 K. toán  Tài chính Doanh nghiệp Tr/ nghiệm    G-3 1p
22 T.Sáu 24/6/2016 K. Toán Quản trị Doanh nghiệp Tr/ nghiệm    G-3 1p
               

Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:5
Tổng truy cập:4753077
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành