0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Kế hoạch thi học kỳ thứ 5 (2016 - 2017) hệ Cao đẳng K54

Cập nhật: 29/08/2016
Lượt xem: 536
Thi ca chiều. Bắt đầu làm bài từ 14h00

T.T Thời gian Tên lớp Thi môn H. thức
 thi
Đ. điểm
 thi
Ngày Chấm
Thi viết
Ghi chú
Thứ Ng,  tháng
1 Thứ Tư 14/9/2016 K/nông G/sát,đánh giá K/nông Tr. Nghiệm G-3   1P
2 Thứ Hai 19/9/2016 K/nông T/chức C.tác K.nông Tr. Nghiệm G-3   1P
3 T.Năm 22/9/2016 K/nông Nông lâm kết hợp Tr. Nghiệm G-3   1P
4 T. Sáu 07/10/2016 QTKD Q/lý dựi án đầu tư Tr. Nghiệm G-3   1p
5 Thứ Ba 11/10/2016 TCNH TCDN-2 Tr. Nghiệm G-3    
1p
 Tr/trọt  Hoa- Cây cảnh Tr. Nghiệm G-3  
6 Thứ Tư 12/10/2016 QTKD Q.trị nhân lực Tr. Nghiệm G-3   4P
 DVTY/A  CN- Gia cầm Tr. Nghiệm G-3  
 DVTY/B CN- Gia cầm Tr. Nghiệm G-3  
  T.Sáu 14/10/2016  TCNH Thanh toán & TD. Q/tế Tr. Nghiệm G-3   1P
 Tr/trọt Canh tác học Tr. Nghiệm G-3  
  Thứ Hai 17/10/2016  TCNH N/vụ N/hàng T/mại -2  Viết P. Khảo thí 18/10/2016  
QTKD TCDN Tr. Nghiệm G-3   4P
 DVTY/A  CN – Lợn Tr. Nghiệm G-3  
 DVTY/B  CN - Lợn Tr. Nghiệm G-3  
9 Thứ Ba 18/10/2016  Tr/trọt Phân bón Tr. Nghiệm G-3   1p
Tin học Lập trình Vi Sual Bac-2 Thực hành G-3   K. Tin
10 Thứ Tư 19/10/2016  TCNH KT- T/c-2 Viết P. Khảo thí 20/10/2016  
C/nghệ C/nghệ S/học trong BQCB Tr. Nghiệm G-3   1p
11 T.Năm 20/10/2016 QTKD Q.trị SX và tác nghiệp Tr. Nghiệm G-3   4p
 DVTY/A CN- Trâu/Bò Tr. Nghiệm G-3  
 DVTY/B  CN Trâu/ Bò Tr. Nghiệm G-3  
12 T/sáu 21/10/2006  TCNH Bảo hiểm Kinh doanh Tr. Nghiệm G-3   2p
C/nghệ Sản xuất Rau An toàn Tr. Nghiệm G-3  
Tr/trọt  C/nghệ S/học Đ/ cương Tr. Nghiệm G-3  
Tin học Bảo trị hệ thống Tr. Nghiệm G-3  
13 Thứ Hai 24/10/2016  DVTY/A Nội khoa Thú Y Tr. Nghiệm G-3   4p
 DVTY/B Nội khoa Thú Y Tr. Nghiệm G-3  
14 Thứ Ba 25/10/2016 Đ/chính Định giá đất Tr. Nghiệm G-3   3p
Tr/trọt Nông lâm kết hợp Tr. Nghiệm G-3  
 TCNH  Phân tích HĐKD Tr. Nghiệm G-3  
C/nghệ C/nghệ snhhọc trongThú Y Tr. Nghiệm G-3  
K. toán Lập Báo cáo TCDN Viết P.301/G-2 26/10/2016  

15
Thứ Tư 26/10/2016  Tin học Kỹ năng sử dụngPoWEproint Thực hành     G-3   K. tin
16 T. Năm 27/10/2016  DVTY/A Bệnh Truyền nhiễm Tr. Nghiệm G-3   5P
 DVTY/B Bệnh Truyền nhiễm
 CNTY P. Pháp N/cứu Khoa học
17
T. Sáu 28/10/2016 K. toán  KT- Thuế Viết P.301/G-2 29/10/2016  
 TCNH KT- N/hàng T/mại-1  
C/nghệ Công nghệ ENZyn Tr. Nghiệm G-3   1p
Tr/trọt Kỹ năng bán hàng Viết P.304-G-1 29/10/2016  
Đ/chính Thống kê đất  Viết P.301/G-1 29/10/2016  
18 Thứ Hai 31/10/2016  Tin học Macro Me di aFlaSh Thực hành  G-3   K. tin
CNTY CN- Gia cầm Tr. Nghiệm  G-3   1P
K. Toán KT- Quản trị Viết P.301-G-2 01/11/2016  
19 Thứ Ba 01/11/2016 PTNT Môi trường Nông thôn Viết P.404-G-1 02/11/1016  
 C/nghệ  Các hoạt chất sinh học... Tr. Nghiệm G-3   2p
 Đ/chính Q/lý thông tin đất( LIS) Tr. Nghiệm G-3  
20 T/Tư 02/11/2016 K. Toán Thanh toán & TDQT Tr. Nghiệm G-3   2p
21 T.Năm 03/11/2016  Tin học MacroSof  Xcel Thực hành      G-3   K. tin
 CNTY CN – Lợn Tr. Nghiệm      G-3   1p
22 T. Sáu 04/11/2016 PTNT Tài chính Vi mô Tr. Nghiệm G-3   3p
 C/nghệ C/nghệ nuôi trồng Nấm Tr. Nghiệm G-3  
 Đ/chính Trắc địa ảnh viễn thám Tr. Nghiệm G-3  
K. Toán Kỹ năng S.Thảo C/từ K. Toán Viết P301-G-2 05/1/2016  
23 T. Hai 07/11/2016 PTNT Q/lý K/tế hộ Tr/ trại Tr. Nghiệm G-3   1p
CNTY CN- Trâu/ Bò Tr. Nghiệm G-3  
24 T.  Ba 08/11/2016 Đ/chính Thuế Nhà đất Tr. Nghiệm G-3   2p
25 T. Năm 10/11/2016 PTNT  Lập KH phát triển KT-XH Viết P.404-G-1 11/11/2016  
26 T. Sáu 11/11/2016 Đ/chính QH phát triển N. Thôn Tr. Nghiệm G-3   2p
CNTY Bệnh T/nhiễm Thú Y Tr. Nghiệm G-3  
27 T. Hai 14/11/2016 PTNT Xay dựng & Q/lý dự án... Viết P.404-G-1 1511/2016  
28 T. Tư 16/11/2016 PTNT G/sát & Đ/giá dự án  Viết P.404-G-1 1711/2016  
29 T. Sáu 18/11/2016 PTNT Quản lý HTX N.nghiệp Tr. Nghiệm G-3   1p
                 

Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:5
Tổng truy cập:4753117
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành