0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ thứ nhất (2014 - 2015) hệ Trung cấp K54

Cập nhật: 11/05/2015
Lượt xem: 977
Thi ca sáng - Bắt đầu làm bài từ 8h00
T.T Thi gian Lp Thi môn Hình thc
Thi
 Địa đim
        thi            
Ghi chú
1 Th hai
(15/6/2015)
Tin hc Tin hc Đại cương Viết P. Kho thí  
2 Th Ba
(16/6/2015)
Tin hc Cu trúc D liu & GT Viết P. Kho thí  
Đ/chính Q/lý H/chính N.N v đất
3 Th Tư
(17/6/2015)
KT+ TCN/s;Đ/chính Giáo dc Chính tr Tr/nghim P. Đa năng 2P
Tin hc;KDT/mi
HCVP,CNTY
4 Th Năm
(18/6/2015)
KT+ TCN/s Pháp lut Kinh tế Tr/nghim P. Đa năng  
CNTY Gii phu
3 Th Hai
(22/6/2015)
T. hc,CNTY  
Pháp lut
Viết P. 101(G-1)  
KT+ TCN/s; Đ/chính
KDT/mi
6 Th Ba
(23/6/2015)
KT+ TCN/s; HCVP Tin hc cơ s Trên Máy P. Đa năng 2P
Đ/c, CNTY
KDT/mi
7 Th Tư
(24/6/2015)
CNTY Anh văn -1 Tr/nghim P.101( G-1) Trên giy
KT+ TCN/s; KDT/mi Anh văn -1 Tr/nghim P.103( G-1) Trên giy
Tin hc,Đ/chính
HCVP, Tr/trt
8 Th Năm
(25/6/2015)
KT+ TCN/s Kinh tế Vi mô Tr/nghim P. Đa năng  
HCVP Tâm lý hc
 Tr/trt Sinh lý thc vt
Học sinh phải đeo thẻ, đóng lệ phí đầy đủ và có đủ điều kiện dự thi mới được vào thi.
Nguồn: Nguyễn Công Hương
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượn
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:3
Tổng truy cập:4967275
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành