0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Kế hoạch thi học kỳ thứ 2 (2016 - 2017) - K56 hệ Cao đẳng liên thông

Cập nhật: 10/05/2017
Lượt xem: 425
Thi ca tối - Bắt đầu làm bài từ 18h30.
Số
      TT
Thời gian Tên lớp Thi môn H.thức
 thi
Địa điểm Ngày chấm
thi viết
Ghi chú
Thứ Ng,tháng
1 T. Sáu 19/5/2017 Đ/chính Phát triển cộng đồng Tr/nghiệm G-3   1P
2 T. Năm 25/5/2017 Tin học Hệ điều hành và Q/trị... Viết P.201/G-1 26/5/2017  
3 T, Sáu 02/6/2017 Đ/chính Q/lý đất N. Nghiệp bền vũng Viết P.202/G-1 05/6/2017  
4  T. Hai 05/6/2017 K. Toán Hệ thống P/luật K. toán Tr/nghiệm G-3   1P
5 T.Ba 06/6/2017  DVTY Dinh dưỡng Thức ăn Tr/nghiệm G-3   1P
6 T.Ba 13/6/2017 Tin học Lập trình đối tượng Trên Máy G-3   K.Tin 1P
7 T.Sáu 16/6/2017 Đ/chính  Bản đồ học Tr/nghiệm G-3   1P
8  T. Hai 19/6/2017 K.toán  Thuế Nhà nước Tr/nghiệm G-3   1P
9  T. Sáu 23/6/2017 DVTY Sinh lý bệnh Tr/nghiệm G-3   1P
10 T. Năm 29/6/2017 Tin học  CoreDraw Trên Máy G-3   K.Tin 1P
  Nghỉ hè từ: 03/7/2017 đến  06/8/2017  
11  T. Tư 09/8//2017  DVTY Vi sinh vật Đại cương Tr/nghiệm G-3   1P
12  T. Năm 10/8//2017 Đ/chính  QH và Sử dụng đất-2 Viết P.101/G-1 11/8/2017 Thi ghép
K.toán KTDN- Xây dựng Viết
13 T. Sáu 18/8//2017 Tin học Lập trình Vi SulBasic-2 Trên Máy G-3   K.Tin 1P
 DVTY Đông Dược Tr/nghiệm G-3   1P
14 T. Năm 24/8//2017 K.toán KTDN- T/mại & D/vụ Viết P.101/G-1 25/8/2017  
15 T. Ba 29/8//2017 DVTY KT-C/nuôi G/súc - G/cầm Tr/nghiệm G-3   1P
16  T. Năm 07/9//2017 Đ/chính Hệ thống T/tin Địa lý Tr/nghiệm G-3   1P
Tin học SQL- SerVer Trên Máy G-3   K.Tin 1P
17 T. Hai 11/9//2017  K.toán Kế toán Thuế Viết P.101/G-1 13/9/2017  
18 T. Hai 18/9//2017 DVTY Vệ sinh Thú Y Tr/nghiệm G-3   1P
19  T. Ba 19/9//2017  DVTY  Chẩn đoán Thú Y Tr/nghiệm G-3   1P
20  T. Sáu
 
22/9//2017 Tin học Lập trình WEB với ASP Trên Máy G-3   K.Tin 1P
K.toán Lập Báo cáo tài chính Viết P.101/G-1 25/9/2017  
21 T. Tư 27/9//2017 Đ/chính  Hệ thống  thông/tin đất Tr/nghiệm G-3   1P
22  T. Ba 03/10//2017  DVTY Độc chất học Tr/nghiệm G-3   1P
23  T. Sáu 13/10//2017 K.toán KT- Quản trị Viết P.101/G-1 15/10/2017  
 DVTY  Bệnh Ngoại khoa Tr/nghiệm G-3   1P
24 T. Ba 24/10//2017  DVTY Bệnh sản khoa Tr/nghiệm G-3   1P
25  T. Sáu 27/10//2017 K.toán KT- Trên Máy Trên Máy G-3   K/ tế 1P
26  T. Năm 16/11//2017 K.toán KT- N/hàng T/mại Viết P.101/G-1 17/11/2017  
                 

Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:5
Tổng truy cập:4754766
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành