0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của sở giáo dục đại học năm học 2014 - 2015

Cập nhật: 18/12/2014
Lượt xem: 1203
STT Nội dung Đơn vị
tính
Tổng số
1 Số ngành trường đang đào tạo ngành  
1.1 Đại học ngành  
1.2 Cao đẳng ngành 12
2 Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra ngành  
2.1 Đại học ngành  
2.2 Cao đẳng ngành 12
3 Diện tích đất của trường ha 31.11
4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo m2 6604
4.1 Diện tích giảng đường/phòng học m2 3062
4.2 Diện tích thư viện m2 650
4.3 Diện tích phòng thí nghiệm m2 732
4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành m2 2160
5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2 3086
6 Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn người 141
6.1 Giáo sư người  
6.2 Phó giáo sư người  
6.3 Tiến sỹ người 5
6.4 Thạc sỹ người 72
6.5 Chuyên khoa Y cấp I + II người 65
6.6 Đại học người  
6.7 Cao đẳng người  
6.8 Trình độ khác người  
7 Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy người 1118
7.1 Nghiên cứu sinh người  
7.2 Cao học người  
7.3 Chuyên khoa Y cấp II người  
7.5 Chuyên khoa Y cấp I người  
7.4 Đại học người  
7.6 Cao đẳng người 596
7.7 Trung cấp chuyên nghiệp người 522
8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 51
9 Tổng thu năm 2013 tỷ đồng 28.7003
9.1 Từ ngân sách nhà nước tỷ đồng 23.6386
9.2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 4.4804
9.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng  
9.4 Từ nguồn khác tỷ đồng 0.5813
Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (6.1), Phó giáo sư (6.2) thì không tính trong mục Tiến sỹ (6.3) nữa.


 
 
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:7
Tổng truy cập:4836202
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành