Giới thiệu chung về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Cập nhật: 27/05/2015
Lượt xem: 780
1. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng.
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập theo Quyết định số: 479/QĐ-CĐNN-TCHC ngày 31 tháng 12 năm 2007 ban đầu có 4 thành viên. Trải qua quá trình công tác và luôn chuyển cán bộ của Giám hiệu, cho đến nay Phòng đã được mở rộng cả về quy mô lẫn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của công việc. Hiện tại, Phòng gồm có 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng cùng với 5 chuyên viên, Phòng chia làm 2 nhiệm vụ chính là công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.
2. Chức năng và nhiệm vụ.
2.1. Chức năng.
- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và thực hiện nhiệm vụ triển khai các hoạt động về công tác khảo thí, công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng trong giáo dục của nhà trường.
2.2. Nhiệm vụ.
* Về công tác khảo thí
- Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký duyệt ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.
- Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức các hình thức thi phù hợp với yêu cầu của các ngành, hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
- Quản lý, sử dụng và lưu trữ ngân hàng câu hỏi thi, đề thi.
- Tổ chức các kỳ thi, tập hợp, ra đề thi (trên máy, trên giấy), tổ chức in ấn đề thi theo chế độ bảo mật, chủ trì phối hợp với các đơn vị triển khai công tác coi thi, giám sát thi.
- Tổ chức chấm thi theo quy trình chấm thi của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Hiệu trưởng nhà trường. Tổng hợp kết quả thi. Xác nhận thanh toán coi chấm thi (về khối lượng coi, chấm thi và tiền thi lại đối với các bên liên quan).
- Tổ chức quản lý điểm thi học phần: Phân tích, xử lý các kết quả thi. Lưu trữ bảng kết quả học tập (bảng điểm gốc) của học sinh, sinh viên thuộc các bậc, hệ đào tạo của trường. Bảo quản bài thi. Giải quyết tồn đọng, vướng mắc, phúc khảo bài thi (nếu có). Công bố điểm thi các hệ (Cao đẳng, Trung cấp, Liên thông, Cơ sở) trong trường thông qua trang WEB của trường cho học sinh, sinh viên.
- Thẩm định tính chính xác của việc lên điểm sau khi chấm thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm thi các học phần trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần qua sự phản ánh của học sinh, sinh viên.
* Về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục
- Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất triển khai các giải pháp để đảm bảo chất lượng đào tạo.
- Tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường. Bổ sung, hoàn thiện chuẩn đầu ra của các ngành đào tào.
- Thu thập, cập nhật các văn bản về kiểm định chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng đào tạo.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng bộ tiêu chuẩn cho các bộ phận trực thuộc nhà trường.
- Thường trực thẩm định chất lượng đào tạo của toàn trường và các bộ phận.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
3. Đội ngũ giảng viên.
3.1. Cơ cấu tổ chức
3.2. Đội ngũ cán bộ
TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 ThS. Đặng Tuấn Anh Trưởng Phòng hanhgvthcc@yahoo.com 0912486869
2 ThS. Lâm Trần Khanh P.Trưởng Phòng lamtrankhanh@gmail.com 0912866229
3 CN. Nguyễn Công  Hương Cán bộ nguyenconghuongnv@gmail.com 0988314143
4 ThS. Trương Đỗ Sơn Cán bộ truongdoson@gmail.com 0945469496
5 ThS. Lê Thị Kim Anh Cán bộ kimanhnvcard@gmail.com 0904713913
6 ThS. Trần Hữu Lân Cán bộ tranhuulan.nvcard@gmail.com 0987020046
7 ThS. Trần Thị Thanh Thủy Cán bộ thuytrannvcard@gmail.com 0972711698

Với chức năng, nhiệm vụ được nhà trường giao phó và cơ cấu tổ chức hợp lý, vì vậy từ khi thành lập Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đến nay Phòng luôn được nhà trường công nhận là đơn vị tiên tiến, xuất sắc và đạt bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PNTN cùng với các thành viên đều đạt các danh hiệu tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp Bộ.
Hiện nay, Phòng tiếp tục phát huy truyền thống đã đạt được, mỗi cá nhân đều nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với sự tin tưởng của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên cũng như của lãnh đạo nhà trường.

Nguồn: Lâm Trần Khanh
Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng
Các tin tức khác:
Tra cứu điểm thi
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0975 861 056
caodangbacbo@gmail.com
Tư vấn đào tạo 2:   
Tư vấn đào tạo 1:   
Tư vấn đào tạo 3:   
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 04 33 840 164;  - 0948 855 386   Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:43
Tổng truy cập:4077897
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành