Giới thiệu chung về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Cập nhật: 31/03/2017
Lượt xem: 1180
1. Vị trí, chức năng
1. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng là phòng chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.
2. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (sau đây gọi tắt là phòng) có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, giám sát đào tạo trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa.
2. Quản lý ngân hàng đề thi, cập nhật thường xuyên ngân hàng đề thi, đề xuất các hình thức thi và quản lý chặt chẽ kết quả thi.
3. Tổ chức làm đề thi, thẩm định đề thi, xây dựng ngân hàng đề thi, in ấn đề thi, tổ chức chấm thi cho tất cả các kỳ thi do trường tổ chức.
4. Xây dựng và theo dõi các hoạt động của hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo trong trường, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị có đào tạo trong trường.  Xây dựng và thực hiện kế hoạch đánh giá chất lượng đạo tạo theo quy định của cấp trên.
5. Tổ chức đánh giá tại trường, bao gồm tự đánh giá cấp trường và đánh giá chương trình đào tạo.
6. Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ cho công tác tự đánh giá (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bằng, biểu thống kê).
7. Tổng hợp đánh giá về kết quả và chất lượng trong và sau quá trình đào tạo.
8. Quản lý chất lượng đào tạo theo các tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức của phòng
Phòng có 01 Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

3.1. Cơ cấu tổ chức

3.2. Đội ngũ cán bộ
TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 ThS. Đặng Tuấn Anh Trưởng Phòng hanhgvthcc@yahoo.com 0912486869
2 ThS. Lâm Trần Khanh P.Trưởng Phòng lamtrankhanh@gmail.com 0912866229
3 CN. Nguyễn Công  Hương Cán bộ nguyenconghuongnv@gmail.com 0988314143
4 ThS. Trương Đỗ Sơn Cán bộ truongdoson@gmail.com 0945469496
5 ThS. Lê Thị Kim Anh Cán bộ kimanhnvcard@gmail.com 0904713913
6 ThS. Trần Hữu Lân Cán bộ tranhuulan.nvcard@gmail.com 0987020046
7 ThS. Trần Thị Thanh Thủy Cán bộ thuytrannvcard@gmail.com 0972711698

Với chức năng, nhiệm vụ được nhà trường giao phó và cơ cấu tổ chức hợp lý, vì vậy từ khi thành lập Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đến nay Phòng luôn được nhà trường công nhận là đơn vị tiên tiến, xuất sắc và đạt bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PNTN cùng với các thành viên đều đạt các danh hiệu tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp Bộ.
Hiện nay, Phòng tiếp tục phát huy truyền thống đã đạt được, mỗi cá nhân đều nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với sự tin tưởng của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên cũng như của lãnh đạo nhà trường.


Nguồn: Lâm Trần Khanh
Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng
Các tin tức khác:
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01654062398
caodangbacbo@gmail.com
Tư vấn đào tạo 2:   
Tư vấn đào tạo 1:   
Tư vấn đào tạo 3:   
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 164;  - 0948 855 386   Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:33
Tổng truy cập:4324186
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành