0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Giới thiệu chung về Khoa Công nghệ thông tin

Cập nhật: 16/10/2018
Lượt xem: 720
Vị trí, chức năng
1. Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.
2. Khoa Công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là khoa) có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức đào tạo ở các trình độ Trung cấp, cao đẳng, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề; triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc ngành, lĩnh vực tin học ứng dụng, khoa học máy tính…  và các hoạt động giáo dục khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả học tập của người học ở trình độ Trung cấp, Cao đẳng, thuộc ngành, lĩnh vực tin học ứng dụng, khoa học máy tính và các ngành, lĩnh vực khác khi được Hiệu trưởng giao.
2. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Khoa; tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện dịch vụ khoa học theo phân công của Hiệu trưởng và quy định của pháp luật.
3. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự và trực tiếp quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc khoa, theo quy định của Trường và quy định của pháp luật;
4. Phối hợp với phòng Đào tạo đề xuất mở mới các ngành đào tạo, xây dựng mới các chương trình đào tạo cho các bậc học; thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp cho các bậc học;
5. Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường; tham gia đào tạo ngắn hạn theo sự phân công của Hiệu trưởng; trực tiếp quản lý người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của khoa
1. Khoa có 01 Trưởng khoa và không quá 02 Phó Trưởng khoa.
2. Khoa có 02 Tổ bộ môn gồm
a) Tổ bộ môn Khoa học máy tính;

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Bùi Danh Hiếu Trưởng bộ môn 0977232286 hieuvcard@gmail.com
2 Nguyễn Thị Kim Oanh Giảng viên 0912736939 oanhcnp@gmail.com
3 Ngô Ngọc Bình Giảng viên 0904823646 ngongocbinh@gmail.com
4 Nguyễn Hải Bình Giảng viên 0906278669 capuchino2986@gmail.com

b) Tổ bộ môn Tin học ứng dụng.
TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Phạm Công Duệ Trưởng bộ môn 0913076772 phamdue285@gmail.com
2 Ngô Thùy Giang Giảng viên 0979357190 ngothuygiang85@gmail.com
3 Nguyễn Thu Hằng Giảng viên 0973784832 hangnt0485@gmail.com


NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO:
 A. ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP
 1. Cao đẳng CNTT:
            Chuyên ngành:                                  Tin học ứng dụng
            Thời gian đào tạo:                              3 năm
            Đối tượng tuyển sinh:                         Tốt nghiệp PTTH
            Sau khi học xong chương trình đào tạo CNTT của nhà trường HSSV có thể học liên thông Đại học tại 1 số trường (Đại học Thái nguyên, Đại học Lâm nghiệp,  Đại học Công nghiệp Hà Nội...)

2. Trung Cấp Chuyên nghiệp chính quy:
            Chuyên ngành:                                   Tin học Quản lý 
            Thời gian đào tạo:                               2 năm
             Đối tượng tuyển sinh:                         Tốt nghiệp PTTH
       Sau khi tốt nghiệp trung cấp, bạn có cơ hội được chuyển tiếp lên học liên thông Cao đẳng CNTT/Đại học CNTT chính quy

3. Trung Cấp Chuyên nghiệp hệ vừa học vừa làm:
            Chuyên ngành:                    Tin học Quản lý 
            Thời gian đào tạo:                18 tháng
            Đối tượng tuyển sinh:           Tốt nghiệp PTTH
            Bằng tốt nghiệp:                   Trung cấp chuyên nghiệp                          
- Sau khi tốt nghiệp trung cấp VHVL, bạn có cơ hội được chuyển tiếp lên học liên thông Cao đẳng/Đại học CNTT hệ chính quy
- HSSV được chuyển điểm các môn học chung tương đương từ kết quả học tập của lớp chính quy xuống.
 
B. ĐÀO TẠO NGHỀ
1. Cao đẳng nghề CNTT:
            Tên nghề:                                          Tin học Ứng dụng 
            Thời gian đào tạo:                               2 năm
            Đối tượng tuyển sinh:                          Tốt nghiệp PTTH

2. Trung cấp nghề CNTT:
            Chuyên ngành:                                   Tin học Quản lý & Văn phòng
            Thời gian đào tạo:                               2 năm
            Đối tượng tuyển sinh:                          Tốt nghiệp PTTH
Sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề CNTT, bạn có cơ hội được chuyển tiếp lên học Cao đẳng nghề
 
 C. CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN
 

Word căn bản & nâng cao Kiến trúc máy tính
Excel căn bản & nâng cao Bảo trì hệ thống
Tin học văn phòng  Lắp ráp máy tính, cài đặt chương trình
Power Point                   Lập trình C, C++ 
Thiết kế Web                           Lập trình Visual Foxpro   
Đồ họa và xử lý ảnh Lập trình Visual  Basic
Photoshop Mạng máy tính
Macro Media Flash Quản trị mạng
 
 

 
 

Các tin tức khác:
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:11
Tổng truy cập:4836271
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành