0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Giới thiệu chung về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Cập nhật: 09/10/2018
Lượt xem: 1374
1. Vị trí, chức năng
1. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là phòng chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.
2. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (sau đây gọi tắt là phòng) có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, định hướng phát triển, tổ chức triển khai các hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế của nhà trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Xây dựng kế hoạch phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học của trường. Tổng hợp khối lượng nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến của công chức, viên chức.
2. Quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
3. Quản lý và biên tập nội dung website của trường trường và lý lịch khoa học của công chức, viên chức trong trường. Quản lý thư viện điện tử, thư viện, phòng truy cập internet của trường. Biên tập và phát hành Tập san nội bộ Trường.
4. Tổ chức chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học ra thực tiễn.
5. Thực hiện các thủ tục cho các đoàn khách quốc tế đến trường và các đoàn của trường đi công tác nước ngoài.
6. Phát triển quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu, nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu và dự án khoa học.
7. Đầu mối tiếp xúc với đối tác nước ngoài, chuẩn bị các nội dung văn bản hợp tác; tổ chức các lễ ký kết văn bản hợp tác của trường với các đối tác; quản lý tài liệu, văn bản thỏa thuận quốc tế; đưa đón khách quốc tế.
8. Dịch các văn bằng, tài liệu do trường ban hành ra tiếng nước ngoài và các văn bằng, tài liệu tiếng nước ngoài ra tiếng Việt, phục vụ công tác đối ngoại của cán bộ, giáo viên và của nhà trường.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức của phòng
1. Phòng có 01 Trưởng phòng và có không quá 02 Phó Trưởng phòng.
2. Phòng có các Tổ chuyên môn gồm:
a) Tổ Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế;
b) Tổ Thông tin - Thư viện.

Nhân sự phòng gồm 9 người:
STT Vị trí công việc Số lượng Số điện thoại/email
1 Trưởng phòng Th.S Mai Thị Lan Hương 0433.721.102
2 Quản lý hoạt động khoa học TS. Phạm Văn Hiếu 0433. 721102
3 Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế
Cán bộ tin bài
CN. Lê Thị Diệu 0433. 721102
4 Quản lý thư viện        Lê Thị Việt Hà
CN. Phạm Hoàng Ninh
0986.758.326
0167.453.5827
0979.039.011
5 Tổ chức và quản lý mạng Website nhà trường KS. Nguyễn Ngọc Dương 0433. 721102
 
Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, toàn thể cán bộ nhân viên phòng HTQT luôn dành toàn bộ tâm huyết, đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. Bên cạnh đó phòng luôn mong muốn nhận được sự giúp đỡ, phối hợp tốt với các phòng, ban, khoa, tổ, trại, trung tâm, học sinh – sinh viên trong toàn trường để hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
Các tin tức khác:
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:9
Tổng truy cập:4836214
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành