0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Giới thiệu chung về phòng Tài chính - Kế toán

Cập nhật: 11/10/2018
Lượt xem: 3213
1. Vị trí, chức năng
1. Phòng Tài chính - Kế toán là phòng chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.
2. Phòng Tài chính - Kế toán (sau đây gọi tắt là Phòng) có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - kế toán.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Xây dựng các quy định và định mức thu, chi phù hợp. Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc điều chỉnh dự toán.
2. Huy động và khai thác các nguồn thu hợp pháp dựa trên quy định của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của Trường.
3. Xây dựng hệ thống các định mức thu từ các nguồn khác nhau. Rà soát, bổ sung, cập nhật hệ thống các định mức thu phù hợp với thực tế.
4. Kiểm soát các hoạt động chi tiêu đúng chế độ.
5. Lập báo cáo tài chính, thống kê, phân tích cung cấp thông tin kế toán cho Hiệu trưởng để ra quyết định quản lý.
6. Tư vấn về các vấn đề tài chính cho các chương trình/hợp đồng đào tạo, dự án, đề tài liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước.
7. Kiểm soát các khoản thanh toán tạm ứng căn cứ quy định về thanh toán tạm ứng của Trường. Đôn đốc các cá nhân, đơn vị thanh toán các khoản tạm ứng đúng thời gian, đúng hoạt động. Tham mưu biện pháp xử lý thanh toán tạm ứng chậm và người chịu trách nhiệm đôn đốc thanh toán tạm ứng; Kiểm kê tài sản định kỳ theo quy định của Nhà nước và đột xuất theo yêu cầu của Trường.
8. Thực hiện tự chủ tài chính, hướng dẫn, phối hợp các đơn vị trong Trường và các đơn vị liên quan theo dõi, thực hiện đúng các quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ công chức; chế độ chính sách về học phí, học bổng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho học viên, sinh viên của Trường.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức của phòng
Phòng có 01 Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.
Phòng Tài chính kế toán ngay từ buổi đầu hoạt động cho đến nay. Với quy mô và cơ cấu tổ chức hoạt động của trường, cơ cấu hoạt động gồm một kế toán trưởng và 5 kế toán viên nghiệp vụ đó là:
1.     Kế toán trưởng
2.     Kế toán tổng hợp;
3.     Kế toán tài sản,  giao dịch kho bạc;
4.     Kế toán thu, thuế, bảo hiểm;
5.     Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán chương trình, dự án;
6.     Kế toán kho quỹ;
Với đội ngũ viên chức 6 đồng chí, về trình độ năng lực đến nay cơ bản đạt chuẩn: 6/6 đồng chí có trình độ đại  học trở lên đều đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động của phòng.

4. Liên hệ


TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Tươi Trưởng phòng 0982.769.626 nguyenthituoi1981@gmail.com
2 Lê Thị Thu Hà Kế toán 0976.109.688 hathu2510@gmail.com
3 Mạc Thị Thanh Huyền Kế toán 0984.962.585 huyencdbacbo@gmail.com
4 Trần Thị Oanh Kế toán 0979.551.255 tranthioanh0202@gmail.com
5 Nguyễn MinhThảo Thủ quỹ 0988.822.480 <minhthaonvcard@gmail.com
 
Phòng Tài chính kế toán  --- số điện thoại: 0433.840.098
                                         ---email: taivubacbo@gmail.com

 

Theo: Lê Thu Hà
---Phòng Tài chính Kế toán---
Các tin tức khác:
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:6
Tổng truy cập:4957335
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành