Giới thiệu chung về phòng Tài chính - Kế toán

Cập nhật: 02/04/2015
Lượt xem: 765
I. CHỨC NĂNG
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán. Thực hiện quản  lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo chế độ quy định của Nhà nước.
II. NHIỆM VỤ
1.  Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung và dài hạn.
2. Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí của trường theo quy định.
3. Tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, của sinh viên; các khoản thu của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính. Tham mưu cho Ban giám hiệu khơi tăng nguồn thu cho trường.
4. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của trường hàng năm khi có thay đổi.
5.  Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ, công chức, lao động hợp đồng theo thời vụ; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên và tất cả các khoản chi phí phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sữa chữa, mua sắm trang thiết bị… của trường theo đúng các quy định hiện hành.
6.  Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách.
 7. Thực hiện theo dõi quyết toán ấn chỉ thuế, biên lai trường, thuế thu nhập cá nhân và theo dõi tài khoản của trường tại các ngân hàng, kho bạc.
8.   Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý dử dụng có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của trường.
9.  Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán gọn gàng, khoa học theo quy định.
10. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
11. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động chung của nhà trường.
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC :
Phòng Tài chính kế toán ngay từ buổi đầu hoạt động cho đến nay. Với quy mô và cơ cấu tổ chức hoạt động của trường, cơ cấu hoạt động gồm một kế toán trưởng và 5 kế toán viên nghiệp vụ đó là:
1.     Kế toán trưởng
2.     Kế toán tổng hợp;
3.     Kế toán tài sản,  giao dịch kho bạc;
4.     Kế toán thu, thuế, bảo hiểm;
5.     Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán chương trình, dự án;
6.     Kế toán kho quỹ;
Với đội ngũ viên chức 6 đồng chí, về trình độ năng lực đến nay cơ bản đạt chuẩn: 6/6 đồng chí có trình độ đại  học trở lên đều đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động của phòng.
IV. Liên hệ
Phòng Tài chính kế toán  --- số điện thoại: 0433.840.098
                                         ---email: taivubacbo@gmail.com

Theo: Lê Thu Hà
---Phòng Tài chính Kế toán---
Các tin tức khác:
Tra cứu điểm thi
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0975 861 056
caodangbacbo@gmail.com
Tư vấn đào tạo 2:   
Tư vấn đào tạo 1:   
Tư vấn đào tạo 3:   
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 04 33 840 164;  - 0948 855 386   Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:44
Tổng truy cập:4077898
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành