0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Giới thiệu chung về phòng Tổ chức - Hành chính

Cập nhật: 09/10/2018
Lượt xem: 1749
1. Vị trí, chức năng
1. Phòng Tổ chức - Hành chính là phòng chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.
2. Phòng Tổ chức - Hành chính (sau đây gọi tắt là Phòng) có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý nhân sự, hành chính tổng hợp, văn phòng và thực hiện các chế độ chính sách cho công chức, viên chức, lao đồng hợp đồng của Nhà trường theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Về tổ chức, biên chế
a) Xây dựng cơ cấu tổ chức, sắp xếp biên chế các đơn vị và bộ phận công tác thuộc Trường; quy định quan hệ công tác và lề lối làm việc của các bộ phận trong Trường;
b) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ, phát triển đội ngũ công chức, viên chức và lao động hợp đồng; triển khai thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, hợp đồng, thuyên chuyển, chấm dứt hợp đồng đối với công chức, viên chức và lao động hợp đồng;
c) Quản lý biên chế và quản lý công chức, viên chức theo quy định phân cấp của Bộ, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng công chức, viên chức như cử đi học, thực tập, nghiên cứu, bồi dưỡng, thực hiện việc đánh giá công chức, viên chức hàng năm theo quy định;
d) Thực hiện các chế độ chính sách cho công chức, viên chức và lao động hợp đồng: Bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm thân thể, hưu trí, mất sức, thôi việc, nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật;
đ) Tham mưu về nhân sự và giúp việc Hiệu trưởng ban hành kịp thời các quyết định thành lập các Hội đồng, các Ban công tác thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ của Trường và các chủ trương công tác của cấp trên;
e) Thường trực Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng khen thưởng kỷ luật công chức, viên chức, Hội đồng lương Nhà trường;
g) Quản lý và cập nhật hồ sơ, lý lịch giảng viên, cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong Trường; lập các biểu và báo cáo thống kê nhân sự định kỳ theo quy định.
2. Về tổng hợp
a) Lập lịch công tác hàng tuần của Lãnh đạo (Ban Giám hiệu); lịch sinh hoạt, hội họp, giao ban của Lãnh đạo Trường với Trưởng các đơn vị và công chức, viên chức trong toàn trường;
b) Thống kê, tổng hợp báo cáo các mặt hoạt động của Nhà trường theo yêu cầu của Lãnh đạo trường, phục vụ sinh hoạt, hội họp, giao ban, tổng kết của trường; làm báo cáo công tác trong tháng, quý, năm báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên theo lĩnh vực phòng quản lý;
c) Tham dự các cuộc họp thường kỳ của Lãnh đạo trường, các cuộc họp giao ban cấp trường, vừa đảm nhiệm chức năng thư ký, vừa nắm tình hình để thực hiện nhiệm vụ tổng hợp;
d) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu truởng về điều hành các mặt công tác của Trường và giúp Lãnh đạo Trường nắm chắc tình hình thực hiện để điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
3. Về hành chính và văn thư lưu trữ
a) Quản lý các con dấu của trường và  thực hiện việc cấp dấu theo quy định;
b) Tổ chức và thực hiện công tác hành chính văn thư lưu trữ của trường: tiếp nhận công văn đến, gửi công văn đi, chuyển giao các văn bản, quyết định đến các đơn vị, cá nhân để triển khai thực hiện theo đúng quy định của Hiệu trưởng; đánh máy, phô tô, sao y công văn, đặt cấp phát các loại báo chí, tạp chí theo kế hoạch, nhận và chuyển giao thư từ;
b) Quản lý, sắp xếp phòng họp, hội trường, phòng khách của Trường; chủ trì tổ chức các cuộc sinh hoạt, hội nghị của trường;
c) Chủ trì việc chuẩn bị, tổ chức các ngày lễ, tết của Đất nước, lễ hội của Nhà trường: Xây dựng chương trình, nội dung, hình thức, dự trù cơ sở vật chất; tổ chức phục vụ đón tiếp khách. Thông báo đến các đơn vị lịch hoạt động, thời gian được nghỉ làm việc những ngày lễ, tết trong năm theo quy định của Nhà nước. Thực hiện công việc tạp vụ, phục vụ lãnh đạo Nhà trường;
d) Chịu trách nhiệm lưu trữ tài liệu, hồ sơ, hướng dẫn và giúp đỡ các đơn vị thực hiện đúng và đầy đủ quy định về công tác lưu trữ, công việc hành chính;
đ) Quản lý, điều hành xe phục vụ Lãnh đạo, viên chức trường đi công tác theo yêu cầu.
4. Về Thanh tra
a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, kiểm tra cấp văn bằng, chứng chỉ; thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo ở tất cả các loại hình đào tạo của nhà trường theo quy định của pháp luật;
b) Kiểm tra việc chấp hành quy chế, nội quy của viên chức và lao động hợp đồng trong nhà trường;
c) Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng;
c) Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục, kiến nghị biện pháp xử lý;
d) Thực hiện công tác pháp chế trong nhà trường.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức phòng Tổ chức- Hành chính
Phòng có 01 Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.
Phòng có 03 Tổ chuyên môn:
a) Tổ chế độ chính sách
b) Tổ phục vụ
c) Tổ thanh tra giáo dục
Trưởng phòng:  Lê Văn Tỳ            
                                               Điện thoại: 0915.453.416
                                               Email: levanty151260@gmail.com
Phó trưởng phòng : Đỗ Văn Oánh
                                               Điện thoại: 0947.210.672
                                               Email: oanhnvcard@gmail.com
*Tổ chế độ chính sách: Phụ trách  Đỗ Văn Oánh    
Lê Thị Vĩnh                            Điện thoại: 01696874672
Bùi Bá Tâm                            Điện thoại:
Trần Tuấn Anh                      Điện thoại: 01655450218                     
* Tổ phục vụ: Phụ trách 
Nguyễn Thị Chung                  Điện thoại: 0978579618     
Đỗ Thị Lan                             Điện thoại:  0974772830                                               
* Tổ Thanh tra giáo dục
Đào Xuân Bình                      Điện thoại:    0912218251                                            
Vũ Văn Ba                             Điện thoại:   0988146746      
Phan Thị Thu Hương               Điện thoại: 0979160224
* Tổ Lái xe                                              
Nguyễn Văn Nghi                   Điện thoại:     0976561469                             
Phạm Thành Công                  Điện thoại:  01686377851                
     
Theo: Đõ Văn Oánh
 --Phòng Tổ chức Hành chính--
Các tin tức khác:
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:23
Tổng truy cập:4835463
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành