0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Kế hoạch thi học kỳ thứ 3 hệ Cao đẳng chính quy K53 (2013 - 2014)

Cập nhật: 18/12/2014
Lượt xem: 1290
TT    Thời gian Tên lớp Thi môn H. thức
 thi
Địa điểm
 thi
Ghi chú
Thứ Ng,  tháng
1 Thứ Ba 16/12/2014 Tin học Lập trình đối tượng Tr/Máy P. Đa năng 1 Phòng
2 Thứ Tư 17/12/2014 T/trọt  P. Pháp Thí nghiệm Tr/nghiệm  P. Đa năng 1 Phòng
PTNT  Hệ thống Nông nghiệp Tr/nghiệm  P. Đa năng
3 Thứ Sáu 19/12/2014 Tin học Phương Pháp Tính      Viết  P. 104(4T) 2 lớp thi chung
QTKD  Thống kê Tr/nghiệm  P. 104(4T) Trên giấy
TCNH LTT/chính Tr/nghiệm  P. Đa năng 1 Phòng
T/trọt  Nông hóa Thổ nhưỡng Tr/nghiệm  P. Đa năng
4 Thứ Hai 22/12/2014 Đ/chính Lưu trữ Tư liệu Đ/chính Tr/nghiệm  P. Đa năng 3 Phòng
CNTY Tư tưởng  HCM Tr/nghiệm  P. Đa năng
DVTY/A Tư tưởng  HCM Tr/nghiệm  P. Đa năng
PTNT Thống kê Tr/nghiệm  P. 104(4T) Trên giấy
5 Thứ Ba 23/12/2014 Tin học Tư tưởng  HCM Tr/nghiệm  P. Đa năng 3 Phòng
 K/nông Tư tưởng  HCM Tr/nghiệm  P. Đa năng
T/trọt Giống Cây trồng Tr/nghiệm  P. Đa năng
TCNH Tư tưởng  HCM Tr/nghiệm  P. Đa năng
QTKD Tư tưởng  HCM Tr/nghiệm  P. Đa năng
Kế toán N/vụ N/hàng T/mại Tr/nghiệm  P. Đa năng
6 Thứ Năm 25/12/2014 Đ/chính Tư tưởng  HCM Tr/nghiệm  P. Đa năng 3 Phòng
CNTY Thú Y Cơ bản Tr/nghiệm  P. Đa năng
PTNT Tư tưởng  HCM Tr/nghiệm  P. Đa năng
DVTY/A Dinh dưỡng Thức ăn Tr/nghiệm  P. Đa năng
7 Thứ Sáu 26/12/2014 Tin học Hệ quản trị CSDL Tr/Máy P. Đa năng K. Tin
 K/nông Q/ trị K/doanh Đ/cương     Viết  
P. 104 (4T)
 
TCNH Nguyên lý Kế toán      Viết  
QTKD Nguyên lý Kế toán      Viết  
T/trọt Tư tưởng  HCM Tr/nghiệm  P. Đa năng 2 Phòng
 Kế toán Tư tưởng  HCM Tr/nghiệm  P. Đa năng
8 Thứ Hai 29/12/2014 Đ/chính Kinh tế đất Tr/nghiệm  P. Đa năng    Ca-1
2 Phòng
Từ :8h-9h30
 PTNT  P. Pháp khuyến nông Tr/nghiệm  P. Đa năng
DVTY/A Sinh lý Động vật Tr/nghiệm  P. Đa năng
CNTY Sinh lý  Động vật Tr/nghiệm  P. Đa năng
 
DVTY/B
 
Tư tưởng  HCM
 
Tr/nghiệm
 
P. Đa năng
   Ca-2
1 Phòng
Từ 9h30-11h
9 Thứ Ba 30/12/2014 Tin học Mạng Máy tính Tr/nghiệm  P. Đa năng  
1 Phòng
 K/nông  T/trọt Đ/cương Tr/nghiệm  P. Đa năng
 T/trọt Thực vật học Tr/nghiệm  P. Đa năng
TCNH Kinh tế  Vĩ mô Tr/nghiệm  P. Đa năng 2 Phòng
 QTKD Kinh tế  Vĩ mô Tr/nghiệm  P. Đa năng
Kế toán Pháp luật Kế toán Tr/nghiệm  P. Đa năng
10 Thứ Tư 31 12/2014 CNTY C/biến T/ăn CN G/súc, G/cầm Tr/nghiệm  P. Đa năng 3 Phòng
DVTY/A Khuyến nông Tr/nghiệm  P. Đa năng
DVTY/B Khuyến nông Tr/nghiệm  P. Đa năng
11 Thứ hai 05 / 01/2015 Tin học PhoToShop Tr/Máy P. Đa năng K. Tin
 Đ/chính Trắc địa Đại cương Viết P.205(4T  
 CNTY Chọn và nhân giống Vật nuôi Tr/nghiệm  P. Đa năng 3 Phòng
 Tr/trọt Vi sinh vật Đại cương Tr/nghiệm  P. Đa năng
TCNH Nghiệp vụ Ngoại thương Tr/nghiệm  P. Đa năng
QTKD Thuế Nhà nước Tr/nghiệm  P. Đa năng
 PTNT  Phát triển cộng đồng Tr/nghiệm  P. Đa năng
K.toán Tài chính DN Tr/nghiệm  P. Đa năng
DVTY/A  Anh văn Chuyên ngành Tr/nghiệm P.305 Trên giấy
DVTY/B  Anh văn Chuyên ngành Tr/nghiệm P.307
K/nông Tâm lý học khuyến nông Viết P.104(4T)  
12 Thứ Năm 08/ 01/2015 Tin học Cơ sở Dữ liệu Viết P.104(4T)  
 Đ/chính Q/ lý đất N. nghiệp bền vững  Viết P.205(4T)  
 CNTY T/trọt cơ bản Tr/nghiệm  P. Đa năng 3 Phòng
K/nông  P/pháp thí nghiệm Tr/nghiệm  P. Đa năng
 Tr/trọt Sinh thái môi trường Tr/nghiệm  P. Đa năng
TCNH  Thị trường Chứng khoán Tr/nghiệm  P. Đa năng
QTKD  Nghiệp vụ ngoại thương Tr/nghiệm  P. Đa năng
 PTNT  MarKeting N/nghiệp Tr/nghiệm  P. Đa năng
K.toán Nguyên lý Kế toán Tr/nghiệm  P. Đa năng
13 Thứ Sáu 09/ 01/2015 DVTY/A  Dược Thú Y Tr/nghiệm  P. Đa năng 3 Phòng
DVTY/B Dược Thú Y Tr/nghiệm  P. Đa năng
14 Thứ Hai 12/ 01/2015 Tin học Anh văn Chuyên ngành Tr/nghiệm P.104(4T) Trên giấy
 Đ/chính Anh văn Chuyên ngành Tr/nghiệm P.205(4T) Trên giấy
 CNTY Phương Pháp K/nông Tr/nghiệm  P. Đa năng 2 Phòng
K/nông Chăn nuôi Đại cương Tr/nghiệm  P. Đa năng
 Tr/trọt  Pháp lệnh Chuyên ngành Tr/nghiệm  P. Đa năng
QTKD S/thảo V/bản và H/đồng T/mại Tr/nghiệm  P. Đa năng
 PTNT  Nguyên Lý PTNT Tr/nghiệm  P. Đa năng
K.toán  Anh văn Chuyên ngành Tr/nghiệm P.305
 
Trên giấy
TCNH  Anh văn Chuyên ngành Tr/nghiệm  
15 Thứ Ba 13/ 01/2015 DVTY/A Sinh Lý Bệnh Tr/nghiệm  P. Đa năng 3 Phòng
DVTY/B Sinh Lý Bệnh Tr/nghiệm  P. Đa năng
16 Thứ Năm 15/ 01/2015  Đ/chính Địa lý Kinh tế Tr/nghiệm  P. Đa năng Ca-1
3 phòng
Từ : 8h00- 9h30
 CNTY  Thức ăn C/nuôi Tr/nghiệm  P. Đa năng
K/nông Thống kê N. Nghiệp Tr/nghiệm  P. Đa năng
TCNH  Ngân hàng Trung Ương Tr/nghiệm  P. Đa năng
 PTNT  Kinh tế nông nghiệp Tr/nghiệm  P. Đa năng
QTKD Kỹ năng bán hàng Viết P.205(4T) Thi ghép
 K.toán  Thống kê Doanh ngiệp Tr/nghiệm   Trên giấy
DVTY/A Dược liệu Thú Y Tr/nghiệm  P. Đa năng Ca-2
3 phòng
Từ : 9h30- 11h00
DVTY/B Dược liệu Thú Y Tr/nghiệm  P. Đa năng
17 Thứ Hai 19/ 01/2015 Đ/chính P/Pháp tính Viết P.104(4T)  
K.toán  K/năng S/thảo H/đồng K/tế  Viết P.205(4T)  
CNTY Vi sinh vật Đ/cương Tr/nghiệm  P. Đa năng 2 Phòng
 K/nông  Đánh giá nông thôn Tr/nghiệm  P. Đa năng
QTKD Thị trường C/khoán Tr/nghiệm  P. Đa năng
DVTY/B  D/dưỡng T/ăn Tr/nghiệm  P. Đa năng
18 Thứ Năm 22/ 01/2015 Đ/chính P/luật Đất đai Viết P.104(4T)  
K.toán Thị trường C/khoán Tr/nghiệm  P. Đa năng 3 Phòng
DVTY/B Sinh lý Động vật Tr/nghiệm  P. Đa năng
QTKD Tâm lý học Quản lý Tr/nghiệm  P. Đa năng

Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:6
Tổng truy cập:4836193
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành