0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Kế hoạch - Thi học kỳ thứ 3 Năm học: 2014 - 2015 Hệ Trung cấp Khóa 54

Cập nhật: 08/09/2015
Lượt xem: 577
Thi ca Chiều: bắt đầu làm bài thi từ 14h00

Stt Thời gian  
Lớp
 
Môn thi
Hình
 Thức thi
 
Phòngthi
Ghi chú
Thứ Ngày
1 Thứ Tư 02/12/2015 KDT/mại Kỹ Năng Bán hàng Viết P.207( 2T)  
2 Thứ Sáu 04/12/2015 Đ/chính  Đô đạc Đ/chính -2  Viết P. 207( 2T)  
CNTY KT- C/nuôi T/bò  Tr/nghiệm P.Đa năng  
3 Thứ Hai 07/12/2015 KDT/mại  Nguyên lý K.toán Tr/nghiệm P.Đa năng  
4 Thứ Tư 09/12/2015  CNTY  Chẩn đoán bệnh Nội khoa  Tr/nghiệm P.Đa năng  
5 Thứ Năm 10/12/2015  Đ/chính Bản Đồ Đ/chính Tr/nghiệm P.Đa năng  
      KDT/mại  Quản lý Thuế  Tr/nghiệm P.Đa năng  
 T/trọt Bảo vệ thực vật Đại cương Tr/nghiệm P.Đa năng  
6 Thứ Hai 14/12/2015 Đ/chính Đăng ký T/kê đất  Tr/nghiệm P.Đa năng  
 T/trọt Tổ chức Q/lý Sản xuất Tr/nghiệm P.Đa năng  
 CNTY Kỹ thuật C/nuôi Lợn  Tr/nghiệm P.Đa năng  
7 Thứ Ba 15/12/2015 KDT/mại Q/lý D/án đầu tư Tr/nghiệm P.Đa năng  
 Tin học Q/lý Dự án C/nghệ T/tin Viết P.206(2T)  
8 Thứ Năm 17/12/2015 Đ/chính  Giao đất & Thu hồi đất Viết P.206(2T)  
 Tin học Kỹ năng Đ/máy Vi tính  Tr/ Máy P.Đa năng K. Tin
 CNTY Kỹ thuật C/nuôi G/cầm  Tr/nghiệm P.Đa năng  
9 Thứ Sáu 18/12/2015 T/trọt Cây Lương thực Tr/nghiệm P.Đa năng  
10 Thứ Hai 21/12/2015  KDT/mại Ng/vụ K/doanh T/mại  Tr/nghiệm P.Đa năng  
11 Thứ  Ba 22/12/2015  Đ/chính Quy hoạch & Sử dụng đất Tr/nghiệm P.Đa năng  
KT+ TCN/s KT- T/c -1 Viết P.207(2T)  
T/trọt Cây Công nghiệp Tr/nghiệm P.Đa năng  
 Tin học  Cơ sở Dữ liệu Viết P.206(2T)  
CNTY Vi S/vật & Bệnh Tr/nhiễm Tr/nghiệm P.Đa năng  
12 Thứ Sáu 25/12/2015 Đ/chính Tin học Ư/dụng trong Q/lý đất Viết P.206(2T)  
KDT/mại T/c – D/nghiệp Tr/nghiệm P.Đa năng  
KT+ TCN/s Kỹ năng Lập C/từ K, toán Viết P.207(2T)  
Tin học Pho To Shop Tr/Máy P.Đa năng K. tin
 CNTY Kiểm nghiệm Súc sản  Tr/nghiệm P.Đa năng  
13 Thứ Hai 28/12/2015  Tr/trọt  Cây ăn quả Tr/nghiệm P.Đa năng  
14 Thứ Tư 30/12/2015 KT+ TCN/s KT - HCSN Viết P.206(2T)  
Tr/ Trọt Cơ khí Nông nghiệp Tr/nghiệm P.Đa năng  
 Tin học Thiết Kế WEB Tr/Máy P.Đa năng K. tin
15 Thứ Hai 04/01/2016 Tin học Khai thác D/liệu trên In te net Tr/nghiệm P.Đa năng  
16 Thứ Ba 05/01/2016 KT+ TCN/s KT- T/c -2 Viết P.206(2T)  
17 Thứ Năm 07/ 01/2016 Tin học Macro Media FLash Tr/Máy P.Đa năng K. tin
      KT+ TCN/s Khởi tạo D/nghiệp Tr/nghiệm P.Đa năng  
18 Thứ  Sáu 08/ 01/2016 KT+ TCN/s  Thuế Nhà nước Tr/nghiệm P.Đa năng  
19 Thứ Hai 11/ 01/2016 KT+ TCN/s  MaRKeting Tr/nghiệm P.Đa năng  
20 Thứ Sáu 15/ 01/2016 KT+ TCN/s KT- T/c -3 Viết P.207(2T)  

Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:14
Tổng truy cập:4834287
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành