0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Kế hoạch thi học kỳ thứ 5 hệ Cao đẳng chính quy K52 (2014 - 2015)

Cập nhật: 18/12/2014
Lượt xem: 1935
T.T Thời gian Tên lớp Thi môn Hình thức
 thi
Địa điểm Ghi chú
Thứ Ngày,tháng
1 Thứ Năm 06/11/2014  Kế toán Kế toán Quản trị Viết P.104/205(4T)  
2 Thứ Sáu 07/11/2014  Đ/chính  Quy hoạch & PTNT  Viết P.205(4T)  
3 Thứ  hai 10/11/2014  Kế toán Lập Báo cáo Tài chính DN Viết P.104/205(4T)  
4 Thứ Ba 11/11/2014  Đ/chính  Đăng ký Thống kê đất Tr/nghiệm P. Đa năng 2phòng
5 Thứ Năm 13/11/2014  Kế toán Kế toán Thuế Viết P.104/205(4T)  
6 Thứ Sáu 14/11/2014  Đ/chính  Quy hoạch & SD đất -2 Tr/nghiệm P. Đa năng 2phòng
7  Thứ hai 17/11/2014 Kế toán KT- HCSN Viết P.104/205(4T)  
 K/nông  Chăn nuôi Chuyên khoa Tr/nghiệm P. Đa năng 1phòng
 TCNH N/vụ N/hàng T/mại -2 Viết P. 104(4T)  
8  Thứ Ba 18/11/2014 QTKD Quản trị MarKeting Tr/nghiệm P. Đa năng 1phòng
 T/trọt Cây Rau Tr/nghiệm P. Đa năng
 Đ/chính  Tin học Ư/dụng trong Q/lý đất Tr/nghiệm P. Đa năng 2phòng
9  Thứ Tư 19/11/2014 Kế toán Kỹ năng S/thảo C/từ K/toán Viết P.104/205(4T)  
 DVTY Bệnh Ký ssinh trùng Tr/nghiệm P. Đa năng 2phòng
 K/nông  P/lệnh chuyên ngành C/nuôi Tr/nghiệm P. Đa năng
 TCNH Lý thuyết Thuế Tr/nghiệm P. Đa năng
10  Thứ Sáu 21/11/2014 Kế toán T/hành B/tập KT-T/c N/cao Viết P.104/205(4T)  
 QTKD Quản trị nhân lực Tr/nghiệm P. Đa năng 1phòng
 T/trọt  Cây ăn quả Tr/nghiệm P. Đa năng
 Đ/chính  Thanh tra đất Viết P.205(4T)  
11  Thứ hai 24/11/2014 K/nông Phát triển Tổ nhóm CLB K/nông Tr/nghiệm P. Đa năng 2phòng
 DVTY Kỹ thuật C/nuôi G/cầm Tr/nghiệm P. Đa năng
 TCNH KT- T/c -1 Viết P. 104(4T)  
12  Thứ Ba 25/11/2014 QTKD  KTDN Viết P. 104(4T)  
 T/trọt  Cây Công nghiệp Tr/nghiệm P. Đa năng 1phòng
 Đ/chính  Bản  đồ Đ/chính Viết P.205(4T)  
13  Thứ Tư 26/11/2014 Kế toán KT- N/hàng T/mại Viết P.104/205(4T)  
14  Thứ Năm 27/11/2014  K/nông  G/sát , đánh giá K.nông Tr/nghiệm P. Đa năng 2phòng
DVTY KT - C/nuôi Lợn Tr/nghiệm P. Đa năng
 TCNH P/tích HĐKD Tr/nghiệm P. 104(4T) Trên giấy
15  Thứ Sáu 28/11/2014 QTKD Quản trị Chiến lược Tr/nghiệm P. Đa năng 1phòng
 T/trọt Thuốc BVTV Tr/nghiệm P. Đa năng
 Đ/chính  Giao đất & Thu hồi đất Viết P.205(4T)  
16  Thứ Hai 01/12//2014 K/nông P/lệnh chuyên ngành T/trọt Tr/nghiệm P. Đa năng 2phòng
DVTY KT- C/nuôi T/bò Tr/nghiệm P. Đa năng
 TCNH Thanh toán & T/dụng Q/tế Tr/nghiệm P. Đa năng
17  Thứ Ba 02/12//2014 QTKD Quản lý đầu tư Tr/nghiệm P. Đa năng 1phòng
       T/trọt Bảo quản & CBSP Tr/nghiệm P. Đa năng  
18  Thứ Tư 03/12//2014  K/nông Rau An toàn Tr/nghiệm P. Đa năng 1phòng
19  Thứ Năm 04/12//2014 DVTY Bệnh Nội khoa Tr/nghiệm P. Đa năng 2phòng
       TCNH KT- N/hàng T/mại -1 Viết P. 104(4T)  
20  Thứ Sáu 05/12//2014 QTKD Quản trị Sản xuất Tr/nghiệm P. Đa năng 1phòng
      K/nông Nuôi Ong khai thác mật Tr/nghiệm P. Đa năng  
       T/trọt Công nghệ Sinh học T/vật Tr/nghiệm P. Đa năng  
21  Thứ Hai 08/12//2014 DVTY Bệnh Tr/nhiễm Tr/nghiệm P. Đa năng 2phòng
       TCNH KT- T/c -2 Viết P. 104(4T)  
22  Thứ Ba 09/12//2014 QTKD QTKD -2 Tr/nghiệm P. 104(4T) Trên giấy
       T/trọt Nhân giống & SX Nấm Tr/nghiệm P. Đa năng 1phòng
23  Thứ Tư 10/12//2014  TCNH Bảo hiểm kinh doanh Tr/nghiệm P. Đa năng 1phòng
24  Thứ Năm 11/12//2014 DVTY Vệ sinh gia súc Tr/nghiệm P. Đa năng 2phòng
25  Thứ Sáu 12/12//2014  QTKD Q/lý K/tế hộ, Tr/trại Tr/nghiệm P. Đa năng 1phòng
TCNH TCDN - 2 Tr/nghiệm P.Đa năng

Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:14
Tổng truy cập:4836248
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành