0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Kế hoạch thi học kỳ thứ 3 hệ Trung cấp chuyên nghiệp K53 (2014 - 2015)

Cập nhật: 20/03/2015
Lượt xem: 1316
Stt Thời gian  
Lớp
 
Môn thi
H. Thức thi  
Địa điểm
 
Ghi chú
Thứ Ngày
1 Thứ Tư 17/12/2014 KDT/mại QTDN Viết P.104 (4T)  
2 Thứ Sáu 19/12/2014 KDT/mại  Thống kê Viết P.104 (4T)  
3 Thứ Hai 22/12/2014 Đ/chính Đo đạc Đ/chính Viết P.104 (4T)  
4 Thứ Ba 23/12/2014 KDT/mại Kỹ năng bán hàng Viết P.104 (4T)  
CNTY/A Chẩn đoán bệnhNội Khoa Tr/nghiệm P. Đa năng 3 Phòng
CNTY/B Chẩn đoán bệnhNội Khoa Tr/nghiệm P. Đa năng
5 Thứ Tư 24/12/2014 Tin học  Mạng Máy tính Tr/nghiệm P. Đa năng
6 Thứ Năm 25/12/2014 HCVP N/vụ V/thư H/chính -2 Viết P.104 (4T)  
 T/trọt Bảo vệ thực vật Đ/cương Tr/nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
 
Đ/chính  Bản đồ Đ/chính Tr/nghiệm P. Đa năng
7 Thứ Sáu 26/12/2014 KDT/mại KTDN Viết P.104 (4T)  
CNTY/A Kỹ thuật C/nuôi Lợn Tr/nghiệm P. Đa năng 3 Phòng
CNTY/B Kỹ thuật C/nuôi Lợn Tr/nghiệm P. Đa năng
8 Thứ Hai 29/12/2014 T/trọt Tổ chức Q/lý Sản xuất Tr/nghiệm P. Đa năng 3 Phòng
CNTY/A Kỹ thuật C/nuôi Trâu, Bò Tr/nghiệm P. Đa năng
CNTY/B Kỹ thuật C/nuôi Trâu, Bò Tr/nghiệm P. Đa năng
Tin học P/tích thiết kế hệ thống Viết P.104 (4T)  
9 Thứ Ba 30/12/2014 HCVP Tin học Văn phòng Tr/Máy P. Đa năng K. Tin
KDT/mại  Q/lý Dự án đầu tư Viết P.104 (4T)  
10 Thứ Tư 31/12/2014  Đ/chính Tin học Ư/dụng trong Q/lý đất Viết P.104 (4T)  
CNTY/A Kỹ thuật C/nuôi Gia cầm Tr/nghiệm P. Đa năng 3 Phòng
CNTY/B Kỹ thuật C/nuôi Gia cầm Tr/nghiệm P. Đa năng
11 Thứ Hai 05/01/2015 HCVP Nghiệp Vụ T.T Tư liệu Tr/nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
 Tin học PhoToShop Tr/Máy P. Đa năng K. Tin
12 Thứ Ba 06/01/2015 Đ/chính Quy hoạch Và Sử dụng đất Tr/nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
 KDT/mại Nghiệp vụ T/mại -1 Tr/nghiệm P. Đa năng
 T/trọt Cây Lương thực Tr/nghiệm P. Đa năng
13 Thứ Tư 07/01/2015 CNTY/A  Vi sinh vật và bệnh T/nhiễm Tr/nghiệm P. Đa năng 3 Phòng
CNTY/B Vi sinh vật và bệnh T/nhiễm Tr/nghiệm P. Đa năng
14 Thứ Năm 08/01/2015 HCVP S/dụng Thiết bị trong C/tác  VP Tr/nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
KT+ TCNS KT- T/c- 1 Viết P.205(4T)  
Tin học K/niệm K/thác D/liệu trên Intenet Tr/nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
15 Thứ Sáu 09/01/2015  Đ/chính Giao đất và thu hồi đất Viết P.104 (4T)  
T/trọt  Cây Công nghiệp Tr/nghiệm P. Đa năng 3 Phòng
CNTY/A Kiểm nghiệm Súc sản Tr/nghiệm P. Đa năng
CNTY/B Kiểm nghiệm Súc sản Tr/nghiệm P. Đa năng
16 Thứ Hai 12/01/2015 HCVP Kỹ năng tổ chức sự kiện Tr/nghiệm P. Đa năng 1Phòng
       Tin học  Cơ sở Dữ liệu Viết P.104 (4T)  
17 Thứ Tư 14/01/2015  Đ/chính Đăng ký thống kê đất Tr/nghiệm P. Đa năng 1Phòng
      KT+ TCNS KT – T/c -2 Viết P.205(4T)  
18 Thứ Năm 15/01/2015 HCVP Soạn thảo và ban hành Văn bản Q/lý Tr/nghiệm P. Đa năng 1Phòng
       T/trọt Cây ăn quả Tr/nghiệm P. Đa năng  
      Tin học Me di alaSh Tr/Máy P. Đa năng K. Tin
19 Thứ Hai 19/01/2015 HCVP Công tác Văn thư -Lưu trữ trong các cơ quan H/chính Tr/nghiệm P. Đa năng 1Phòng
20 Thứ Ba 20/01/2015 KT+ TCNS KT – T/c -3 Viết P.205(4T)  
       T/trọt Cơ khí Nông nghiệp Tr/nghiệm P. Đa năng 1Phòng
       Tin học  Thiết Kế WEB Tr/Máy P. Đa năng K. Tin
21 Thứ Sáu 23/01/2015 HCVP Trong tác Văn thư trong các Tổ chức Trường học Tr/nghiệm P. Đa năng 1Phòng
      KT+ TCNS KT – HCSN Viết P.205(4T)  
22 Thứ Ba 27/01/2015 KT+ TCNS Kỹ năng Lập Chứng từ KT Viết P.205(4T)  
23 Thứ Năm 29/01/2015 KT+ TCNS MarKeting Tr/nghiệm P. Đa năng 2Phòng
24 Thứ Hai 02/02/2015 KT+ TCNS Khởi tạo Doanh nghiệp Tr/nghiệm P. Đa năng 2Phòng
25 Thứ Tư 04/02/2015 KT+ TCNS  Thuế Nhà nước Tr/nghiệm P. Đa năng 2Phòng

Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:6
Tổng truy cập:4836594
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành