0354062398

Giới thiệu chung về Trung tâm Đào tạo nghề Nông nghiệp và Tư vấn phát triển nông thôn

Cập nhật: 21/01/2021
Lượt xem: 3328
Trung tâm Đào tạo nghề nông nghiệp và Tư vấn phát triển nông thôn
Địa chỉ liên hệ: Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ,  thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0433.722.181
Fax: 0433.722.181
Email: dayngheptnt@gmail.com
Ban Lãnh đạo Trung tâm:
1. Giám đốc: ThS. Kiều Văn Cương. – Điện thoại: 0978.623.609
Lịch sử hình thành
Trung tâm Đào tạo nghề nông nghiệp và Tư vấn phát triển nông thôn được thành lập trên cơ nâng cấp Trung tâm Phát triển nhân lực nông thôn và Trung tâm Tư vấn phát triển nông thôn Xuân Mai trực thuộc Trường cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ với các dấu mốc pháp lý theo trình tự sau:
Quyết định số 1579 QĐ-BNN/TCCB ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực nông thôn trực thuộc Trường cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.
Quyết định số 512/QĐ-CĐNN-TCHC ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ về việc Thành lập Trung tâm Tư vấn phát triển nông thôn Xuân Mai.
Quyết định số 4509/QĐ-BNN-TCCB ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Trung tâm Đào tạo nghề nông nghiệp và Tư vấn phát triển nông thôn trực thuộc Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.
Chức năng
Trung tâm Đào tạo nghề nông nghiệp và Tư vấn phát triển nông thôn có chức năng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xây dựng và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
Nhiệm vụ và quyền hạn
1) Nghiên cứu và xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh nông thôn, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu;
2) Thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên đề theo kế hoạch và nhiệm vụ của Trường. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên của trường tiếp cận và tham gia nghiên cứu giải quyết các vấn đề thực tế phù hợp với chương trình đào tạo được duyệt theo quy định;
3) Đào tạo nghề và liên kết đào tạo nghề cho nông dân; liên kết mở các lớp dào tạo chứng chỉ tin học và ngọa ngữ theo quy định của pháp luật;
4) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước về lĩnh vực nông nghiệp nông thôn;
5) Tư vấn thành lập cấc hợp tác sản xuất nông nghiệp bền vững tại các địa phương;
6) Tư vấn, lập dự án, tư vấn giám sát về lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo quy định của pháp luật;
7) Tổ chức liên kết tiêu thụ nông sản, thực phẩm trong nông nghiệp;
8) Tham gia xây dựng các mô hình phát triển ngồn nhân lực và phát triển cộng đồng tại nông thôn;
9) Được sử dụng các phòng thí nghiệm, trang thiết bị kỹ thuật của Trường để ngiên cứu triển khai dịch vụ khoa học công nghệ theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành; Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực kinh phí, tài sản được giao;
10) Cung cấp các dịch vụ nâng cao nhận thức cho các bên liên quan và xã hội về Lâm nghiệp quy mô nhỏ (LNQMN) gắn với xây dựng các tổ chức nông dân và giảm thiểu tác động biến đối khí hậu;
11) Cung cấp các dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho các mạng lưới, nhóm nông dân và nông dân sản xuất LNQMN và các bên liên quan;
12) Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước trong nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, lập dự án, tư vấn giám sát và phát triển về lĩnh vực Nông lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;
13) Thực hiện đào tạo nghề Lâm nghiệp quy mô nhỏ ngắn hạn cho nông dân (do trung tâm tự tuyển sinh);
14 Tham gia xây dựng các mô hình phát triển nguồn nhân lực và phát triển cộng đồng tại nông thôn miền núi;
15) Tổ chức các chương trình giáo dục ngoài giờ, du lịch rừng, du lịch nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông và các đối tượng có nhu cầu;
16) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc bộ giao.
Ngành nghề đào tạo
1. Sinh vật cảnh
2. Kỹ thuật trồng hoa
3. Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm
4. Kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh
5. Quản lý trang trại
6. Makettting tiêu thụ sản phẩm
7. Kỹ thuật chăn nuôi lợn
8. Kỹ tuật trồng cây ăn quả
9. Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm (nước ngọt)
10. Trồng lúa chất lượng cao
11. Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu
12. Chăn nuôi thú y.
13. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh
14. Trồng rau hữu cơ, rau an toàn
15. Nuôi cá rô đồng
16. Trồng lúa trên cạn
17. Trồng tre lấy măng
18. Kỹ thuật trồng đào, quất cảnh
19. Kỹ thuật trồng chè
20. Quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
21. Kỹ thuật nuôi hươu, nai
22. Kỹ thuật nuôi ong
23. Tin học văn phòng.
24. Làm vườn cây cảnh
Tin tức nổi bật
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:2
Tổng truy cập:5742255
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành